DeakMedia

Nyári ügyeleti beosztás
2018.06.28

A nyári szünetben ügyintézés a következő napokon történik:

2018.07.11, szerda

2018.08.08, szerda

2018.07.25, szerda

2018.08.22, szerda

Humanoid Robotok a Deákban
2018.06.27

A Nemzeti Tehetség Program pályázatán két humanoid robotot nyert a Kispesti Deák Ferenc Gimnázium. Bővebben...

Természettudományos tábor 2018
2018.06.27

Iskolánk diákjai a Nemzeti Tehetség Programnak köszönhetően idén már sokadik alkalommal kaptak lehetőséget, hogy részt vegyenek természettudományos táborunkban. A tábor már hagyományos programnak tekinthető, de idén először egy egész éves folyamatos előkészítő munka „gyümölcseként” valósult meg. Bővebben...

IKSZ börze - avagy diákok találkozása a fogadó intézményekkel
2018.06.15

Rohanó világunkban saját magunkra is alig van időnk, nemhogy más/mások megsegítésére. Sokan emiatt nem is értik az iskolai közösségi szolgálat lényegét. Fontos, hogy ez megváltozzon és egy pozitív gondolat társuljona közösségi szolgálat kifejezéshez. Bővebben...

A leendő kilencedikesek nyelvi csoportjainak beosztása
2018.05.28.

A 2018/2019-es tanévben induló osztályok beosztása az angol nyelvi szintfelmérő alapján.

Média (.pdf)
Nyelvi előkészítő9NyB (.pdf)
Nyelvi előkészítő9NyC (.pdf)

Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!

A beiratkozás 2018. június 21-én, 8 órától 18 óráig lesz. Beiratkozáskor szíveskedjenek az általános iskolai bizonyítványt, az OM azonosító kártyát, a TAJ kártyát, a kitöltött egészségügyi lapot és az okmányirodában beszerzett fénykép-azonosítót (NEK azonosító) magukkal hozni.

Kedves Felvételizők! Tisztelt Szülők!
2018.04.20.

Az egyeztetett felvételi jegyzék alapján intézményünkbe felvett tanulók listája:
letöltés(.pdf)

(A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete 40. § (1) alapján a nyilvánosságra hozott jegyzékben a jelentkező az oktatási azonosító számával szerepel.)

Gratulálunk a gimnáziumunkba bejutott tanulóknak!

A felvételről, illetve elutasításról szóló értesítéseket a napokban feladjuk postára. Az értesítés mellé - a felvett tanulóknak - információs levelet mellékelünk. Kérjük, figyelmesen olvassák el, és tartsák be a megjelölt határidőket!
A 2018/2019-es tanévben induló osztályok csoportbeosztása a 01 és 03 kód esetén az angol nyelvi szintfelmérő alapján történik. A 02 és 04 (német) csoportok is megírják a szintfelmérőt, a csoport nyelvi szintjének meghatározása céljából. A szintfelmérő időpontja: 2018. május 11. 14:00 óra. A tankönyvek rendelése a szintfelmérő eredményének ismeretében fog történni.

Deákos siker a katasztrófavédelmi versenyen
2018.04.18.

Immáron, több éve hagyomány, hogy a Kispesti Deák F. Gimnázium is képviselteti magát a Dél-Pesti katasztrófavédelmi versenyen.
Ebben az évben április 11-én került sor az önkormányzati támogatással megrendezett kerületi versenyre, melyre 7 általános iskolai felső tagozatos és 7 középiskolás csapat jelentkezett. Bővebben...

Szülői fogadóóra
2018.04.06.

Tisztelt Szülők!

Intézményünkben, 2018. április 9-én, tanáraink 17:00 és 19:00 óra között fogadóórát tartanak.

Március 15-ei megemlékezés
2018.03.12.

Kedves Szülők!

Idén az 1848-1849-es Megemlékezés iskolán kívüli program lesz. A részletes program: Leltöltés (.pdf)

Társadalomtudományi MK tagjai

Ideiglenes felvételi rangsor 2018
2018.03.09.

A 2018/19-es tanévre 777 tanuló 1050 tagozat jelöléssel adta be jelentkezését a Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumba. A felvételi eljárás a szóbeli vizsgákkal lezárult. A diákok felvételi rangsora a hozott osztályzatokból, a központi írásbeli vizsga, valamint a szóbeli meghallgatás eredményei alapján készült el.

Az Oktatási Hivatal kérésére, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete 40. § (1) alapján a nyilvánosságra hozott jegyzékben a jelentkező az oktatási azonosító számával kell, hogy szerepeljen, egyéb személyes adatai nélkül. Ha a jelentkező a 37. § (7) bekezdése szerint a jelentkezési lapon kérte, hogy egyéni adat, jelige alkalmazásával szerepeltessük, akkor az okatási azonosító helyett a jelentkező egyéni adatát, jeligéjét tüntettük fel. Megértésüket köszönjük.

  • Az ideiglenes felvételi jegyzék letöltése:

01 (média)
02 (nyelvi előkészítő haladó angol - emelt szintű matematika, természettudományos oktatásssal)
03 (nyelvi előkészítő haladó angol )
04 (nyelvi előkészítővel induló német nemzetiségi nyelvoktató csoport)

    • A felvételiző tanulók részletes eredményei az alábbi tagozatkódokra kattintva megtekinthetők (a 02-es tagozaton az összpontszám meghatározásánál a matematika írásbeli kétszeres szorzóval szerepelt)

Felhívjuk a figyelmet, hogy a végleges felvételi döntés határideje 2018. április 27. Eddig az időpontig az ideiglenes felvételi jegyzék – az esetleges visszalépések függvényében – módosulhat.

DÖK nap 2018
2018.03.07.

Kedves Szülők!

Március 13-án kerül sor az iskolai DÖK napra (kötelező iskolai nap), a tanulók 17 helyszín közül választhattak. A programok helyszíneire a tanulók önállóan érkeznek és a program végén onnan önállóan távoznak. A csoportokat a program ideje alatt tanárok fogják kísérni. A tanulóknál legyen diákigazolvány.

A 2018. március 13-ai DÖK nap helyszínei. Letöltés (.pdf)

Szóbeli felvételi tájékoztató
2018.02.26.

Tisztelt Jelentkezők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a szóbeli vizsgára azokat a jelentkezőket hívjuk be, akik a hozott pontokból és az írásbeli eredményekből elérték a következő pontszámot:

0001 tagozat: 85 pont
0002 tagozat: 94 pont
0003 tagozat: 93 pont
0004 tagozat: 96 pont

Kérjük, hogy a szóbeli vizsgára hozzák magukkal a magyar és matematika füzetet, az ellenőrző könyvet (digitális napló esetén a félévi értesítőt) és egy felbélyegzett, címzés nélküli borítékot! A német nemzetiségi csoportba jelentkező tanulók német írásbeli teszt kitöltésével kezdik a felvételit. Ennek időtartama 35 perc. Utána kerül sor a szóbeli felvételi beszélgetésre.

A szóbeli meghallgatások időpontjai: letöltés(.pdf)

A 02 tagozatra jelentkezők összpontszámának számításánál a matematika írásbeli eredménye kétszeres szorzóval szerepelt. (magyar + 2*matematika)*100/150

Felvételi pontok számítása:
1. Általános iskolai 7. évfolyam évvégi, 8. évfolyam félévi átlag: átlag * 10 pont (max 50 pont) (készségtantárgyak nélkül)
2. Írásbeli magyar: max 50 pont
3. Írásbeli matematika: max 50 pont. Írásbeli felvételi dolgozatok: max 100 pont (02 tagozatkód esetében matematika szerint súlyozva)
4. Szóbeli: max 50 pont.
Összesen: 200 pont

Szülői értekezletek
2018.02.02.

Tisztelt Szülők!

2018. február 5-én 17:30 órás kezdettel szülői értekezleteket tartunk. A 9.C, 10.C és 11.B osztályok értekezletei más időpontban kerülnek megszervezésre.

Központi írásbeli vizsga tájékoztató
2018.01.10.

A középfokú beiskolázás központi írásbeli vizsgáival kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk:

  1. Az írásbeli vizsgák kezdésének időpontja egységesen 2018. január 20-án (szombaton) 10 óra.
  2. A vizsga 2x45 percet vesz igénybe (kivéve a mentességeket). Megjelenés 20 perccel a vizsga megkezdése előtt. A két feladatlap kitöltése között 15 perc szünet van. Először a magyar nyelvi, majd a matematikai feladatlapot oldják meg a tanulók. A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható. Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.
  3. A kijavított dolgozatok megtekintésének időpontja: 2018. január 31. 8:00 - 16:00 óráig. A központi írásbeli vizsga kijavított dolgozatairól a vizsgázó és szülője elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet. Amennyiben a kijavított dolgozatokat le szeretné fénymásoltatni (január 31-én a megtekintés napján), kérjük ezt az írásbeli napján 11:00 és 12:30 között az iskola aulájában, a fénymásolási díj (400 Ft) befizetésével egyidejűleg kérelmezze.
  4. A vizsgázó és szülője a javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig - tizenhat óráig - írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel. A felvételi vizsga eredményéről az értékelő lapokat 2018. február 7-én és 8-án 8:00-16:30-ig az iskola titkárságán vehetik át a tanulók illetve a szülők.
  5. A központi írásbeli vizsgára jelentkező tanulók beosztása: Letöltés (.pdf )

Tisztelt Szülők, Kísérők!

Kérjük, hogy a felvételi vizsgára a tanuló hozza magával a diákigazolványát vagy a személyi igazolványát.
Kérjük, hogy a gimnázium bejáratáig kísérjék a 8. osztályos tanulókat. Az épületbe 11:00 óráig kizárólag a felvételiző tanulók léphetnek be. Megértésüket köszönjük.

Tájékoztató az érettségiről és a felsőfokú továbbtanulásról
2018.01.09.

"Tájékoztató az érettségiről és a felsőfokú továbbtanulásról" előadás anyaga letölthető: .pdf

Hulladékcsökkentési hét
2017.12.21

Iskolánk idén először csatlakozott a november végi Európai Hulladékcsökkentési héthez. Bővebben...

Csoki és cipós-doboz ajándékgyűjtés
2017.12.21

A Karácsony előtti időszak az ajándék vásárlásán túl, az adományozásról az elesettekkel, a rászorultakkal, a nehéz helyzetbe kerülőkkel való sorsközösséget vállalás kiemelt ideje is.
Ezt a segítő lelkületet próbáltuk a diákjaink szívébe elültetni és készséggé fejleszteni, ebben az évben is, immáron 2 irányból is. Bővebben...

Tanári fogadóóra és szülői fórum
2017.11.27

November 27-én 17:00 órától tanári fogadóórát és szülői fórumot tartunk. A szúlői fórum témája a 10. osztályosok fakultáció választása.

Pályaválasztási tájékoztató
2017.11.18.

Pályaválasztási tájékoztató:

2017. november 20-án megtartott szülői tájékoztatón elhangzott előadások prezentációi: média, idegen nyelv, informatika, humán, felvételi (.pdf)

Nyílt napok diákok és szülők számára:

2017. november 21. és november 22. (14.00 Fórum általános iskolások részére (szaktanári tájékoztató, tantermi túra, filmvetítés)

Felvételi előkészítő
2017.10.27.

A felvételi előkészítőre minden tanuló jelentkezését elfogadtuk. A foglalkozások 2017.11.07-én 15:00 órakor kezdődnek matematikából és magyar nyelvből. A csoportok beosztása megtalálható lesz az iskola aulájában.

Deák napok
2017.10.20.

A Kispesti Deák Ferenc Gimnázium névadója tiszteletére minden évben megrendezi hagyományőrző iskolai programját a Deák napokat, amire idén október 24. és 27. között kerül sor. A négynapos program számtalan érdekességet kínál az iskola tanulói számára. Program és beosztás...

Önkéntes fogadása
2017.10.18.

Tisztelt Szülők!

Az AIESEC nemzetközi hallgatói szervezettel együttműködési megállapodása van gimnáziumunknak. Ennek keretében iskolánk 4-6 hétre önkéntest fogadhat be, integrálhatja az oktatásba és színesebbé teheti vele az intézmény életét.
Bővebben...

 

Deák Mozi 2017
2017.09.29.

A hagyományos Deák Mozi szeptember 15-én este került megrendezésre, most már második alkalommal az iskola udvarán. Jó hangulatban lehetett megtekinteni az előző tanév médiás tanulóinak kisfilmjeit. Köszönet a szervezőknek és a DeákMédiának.

A vetített filmek listája:

#deaklife Deák Mannequin Challange (Kaszás Krisztián, Dénes Milán, Doszpoth Viktor)
https://www+9.youtube.com/watch?v=seH5FJzh4NY
Csibetábor (Kaszás Krisztián, Dénes Milán, Doszpoth Viktor)
https://www.youtube.com/watch?v=dmmx5cfjd_Y&t=1s
Csibeavatás (Kobelmüller Detti-Pomázi Viktor)
https://www.youtube.com/watch?v=lk-LpKADuLA
Don Deák Filmes Napok (Szentpétery Kristóf)
https://www.youtube.com/watch?v=3Jpq7_KSwmo&t=93s
Ballagás (Várnagy Dorottya)
https://www.youtube.com/watch?v=-iALYT3JPBs&feature=youtu.be
Karácsonyi ének (Dénes Milán-Doszpoth Viktor)
https://www.youtube.com/watch?v=av0BEH4vf0s&feature=share

Felvételi előkészítő nyolcadikosoknak
2017.09.18.

Magyar nyelvből, matematikából és angol nyelvből felvételi előkészítőt tartunk. Jelentkezési határidő: 2017. október 20., péntek
Bővebben...
Jelentkezési lap

Közalkalmazotti álláshely - Laboráns
2017.09.14.

A Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumba keresünk munkatársat, laboráns határozatlan idejű munkakörbe. Fizetés a közalkalmazotti bértábla szerint.

Fontos a szakértelem, a szorgalom és az elfogadó szemlélet.

Jelentkezni önéletrajzzal, bizonyítványokkal, az előző munkahelyek dokumentumaival az iskola titkárságán lehet:
Kispesti Deák Ferenc Gimnázium
1192 Budapest Gutenberg krt. 6
T: 1-347-9040

Szülői értekezlet
2017.09.08.

Kedves Szülők!

2017. szeptember 11-én szülői értekezleteket tartunk. A bejövő 9.Ny_B, 9Ny_C és 9.A osztályoknak a kezdési időpont 17:00 óra, a magasabb évfolyamok esetében 17:30-kor kezdünk.

Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumért Alapítvány
Adószámunk: 18078549-1-43

Köszönjük felajánlásukat és kérjük adójuk 1%-val továbbra is támogassák alapítványunk céljait!

© Kispesti Deák Ferenc Gimnázium
Akadálymentesítés be

Deak labor kiserletek

erasmus+

ftp

Út a tudományhoz

ProgeCad - Az AutoCAD R alternatívája

ITEC

AIESEC

Ökoiskola

Periódusos rendszer