TÁMOP 3.1.4

TÁMOP-3.1.4


Feladatterv

 


A projekt indítása (.pdf)

képek...

Tantestületi felkészítő nap

 

Időpont:        2009. december 7.  11.30-18.00

Helyszín:      Kispesti Deák Ferenc Gimnázium

Program:

Megnyitó

Petrovics Judit igazgató asszony köszöntötte az egybegyűlteket, vázolta a napirendi pontokat és innovatív intézményhez méltó együttműködésre kérte fel a kollégákat.

11.40

TÁMOP 3.1.4 Társadalmi Megújulási Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben 3.1.4
Szabóné Gábor Anikó, szakmai vezető tájékoztatta a tantestületet a TÁMOP 3.1.4 pályázat részleteiről. A prezentáció anyaga mellékelve.

12.20

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumban Fencz Györgyné igazgatóhelyettes tájékoztatta a tantestületet a TÁMOP 3.1.4 pályázat gimnáziumunkat érintő lényeges kérdéseiről, a kötelező és vállalt feladatokról, a tanügy szervezési változtatásokról, a pedagógusok továbbképzéséről, a támogatás felhasználásáról.
A prezentáció anyaga mellékelve.

12.40              Ebédszünet

13.15

Workshop projektek Szabóné Gábor Anikó az IKT eszközök idegen nyelvórai használatára vonatkozóan mutatott be néhány példát. Tanulók által német nyelven készített rajzfilmet (www.dfilm.com), idegen nyelvi honlapok használatát feladatlapok segítségével (www.neuschwanstein.de, www.otto.de), illetve power point prezentációkat a tanulás támogatására. Tugyiné Czinkotai Krisztina az IKT eszközök matematika és természettudományi órákon történő használatára vonatkozóan mutatott be néhány példát – a Realika program ismertetése

Jankech Violetta az IKT eszközök magyar órán történő használatára vonatkozóan mutatott be néhány példát – a Hot Potatos program használatával rejtvénykészítés

    • Szünet

 

    • Sanako Study és Sanako Exam programok bemutatása

Varga Judit és finn kollégája, a Sanako cég képviselői mutatták be a két programot. Az előadás és bemutató során, amelyben a kollégák is aktívan részt vettek, az alábbi témákra tértek ki:

  • Melyek a Sanako Study legfontosabb összetevői, és milyen PC tantermi eszközök érhetőek el?
  • Hogyan kezeljük a csoportokat a beépített oktatási tevékenységekkel?
  • Hogyan használhatunk különböző oktatási tartalmakat? (pl. MS office, Audio, Video stb.)
  • Diák lejátszó funkciói
  • Diákok tesztelése – demo teszt kiküldés és tesztkészítés

16.00              Kávészünet

16.20

CleverClick2 szavazórendszer bemutatása
Mészáros Zsolt a Cleverboard Kft képviselője a tantestület aktív részvételével mutatta be és tanította be különböző felhasználási lehetőségeken keresztül a szavazórendszer használatát.

17.00

Workshop – informatikai eszközök használata a tanórán
Mészáros Zsolt kiscsoportban további tantárgyspecifikus felhasználási lehetőségeket mutatott be.

Lázár András az interneten hozzáférhető tanári segédanyagokat és honlapokat mutatta be

Vörösmarty Balázs és Farkasné Hauber Anna a Graph program használatára mutatott be példákat

 

A tantestület egyhangú véleménye alapján, hasznos volt a nyitónap programja. Sok információt, újdonságot tartalmaztak a beszámolók, tájékoztatók, work-shopok, továbbképzések.
A nyitónapról készült fényképek megtekinthetők a gimnázium honlapján (deak.kispest.hu)

 

 

 

 

 

 

 

Akadálymentesítés be

Deak labor kiserletek

erasmus+

ftp

Út a tudományhoz

ProgeCad - Az AutoCAD R alternatívája

ITEC

AIESEC

Ökoiskola

Periódusos rendszer