2014/2015-ös tanév

Tankönyvek átvétele
2015.07.14.

A 2015/2016-os tanévre rendelt tankönyveket az alábbi időpontokban vehetik át az iskolában.

2015.08.25. kedd 10-16 óráig 9.NYEK; 9; 10. évfolyam
2015.08.26. szerda 13-16 óráig 11; 12; 13. évfolyam
2015.08.27. csütörtök 13-16 óráig 11; 12; 13. évfolyam

A tankönyveket a tanuló vagy gondviselője veheti át.

Az előző évektől eltérően

  • a könyvek árát utólag kell fizetni, ehhez a csekket a könyvekkel együtt kapják meg
  • a könyveket a tanulók nem előre elkészített csomagban kapják meg
Azok a tanulók, akik ingyenes tankönyvre jogosultak, és az igényléskor nem adtak le 2015. augusztus 31-én még hatályos igazoló dokumentumot, az átvételhez kérjük, hozzák azt magukkal.


Természettudományos tábor
2015.07.10

A Nemzeti Tehetség Program pályázatának jóvoltából újra egy jó hangulatú természettudományos táborban vehettünk részt június 6. és 10. között. A tavalyi sikeren felbuzdulva a tábort ismételten egy Balaton körüli kerékpártúra formájában szerveztük meg annak a 28 szerencsés és ügyes diákunknak, akik tehetséggondozó programunk aktív résztvevői. Bővebben...


Nyári ügyeleti beosztás
2015.07.02.

A nyári szünet ügyeleti napjai:

2015.06.30.
9:00-13:00
2015.07.14.
9:00-13:00
2015.07.28.
9:00-13:00
2015.08.11.
9:00-13:00

LEGO robottal a jövő tanévbe
2015.07.02.

Az Útravaló Ösztöndíjprogram – Út a Tudományhoz alprogram keretében benyújtott pályázatuk az űrkutatást választotta témájául.
Bővebben...


Gyászhír
2015.06.13.

A Kispesti Deák Ferenc Gimnázium nevelőtestülete megrendülten értesült Tallós Andrea magyar-angol szakos tanárnő, az iskola volt pedagógusának haláláról.
Bővebben...


Az angol nyelvi csoportok beosztása
2015.05.29.

A 2015/2016-os tanévben induló osztályok beosztása az angol nyelvi szintfelmérő alapján.

Média (.pdf)
Nyelvi előkészítő (.pdf)

Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!

Leendő tanulóink szülei számára 2015. június 8-án 18.00 órakor szülői értekezletet tartunk. A beiratkozás 2015. június 25-én, 8 órától 18 óráig lesz. Beiratkozáskor szíveskedjenek az általános iskolai bizonyítványt, az OM azonosító kártyát, a TAJ kártyát, a kitöltött egészségügyi lapot és az okmányirodában beszerzett fénykép-azonosítót (NEK azonosító) magukkal hozni.


Berlinben jártunk
2015.05.28.

Iskolánk az idén Németország fővárosába, Berlinbe szervezett 6 napos tanulmányi kirándulást. Repülővel érkeztünk és már délután bele is merültünk a város rejtelmeibe. Bővebben...


Szakmai találkozó az EMMI-ben
2015.05.07.

Iskolánk az idei tanévben sikeresen pályázott az „ÚT A TUDOMÁNYHOZ „kutatási program keretében. Az elnyert jelentős támogatást a kutatócsoport tagjai értékes eszközök beszerzésére fordítják, ezzel gyarapítva gimnáziumunk eszköztárát.

Április 16-án a pályázatban nyertes iskolák részére az Emberi Erőforrások Minisztériuma egész napos szakmai találkozót szervezett. A gimnáziumi diákcsoport tagjai mentorukkal és Igazgatónőnkkel együtt vettek részt a programon. Egyikük, Varga Kristóf, 11-es diákunk rövid diaképes előadásban mutatta be eddig végzett munkánkat, amelynek diáit a mellékletben bemutatjuk. Letöltés

Sok új információval gazdagodtunk, még több ötletet merítettünk a jelenlévő iskolák tapasztalataiból. Vendéglátóink ebéddel, majd a rendezvény végén pedig hatalmas tortával lepték meg a résztvevőket, így a szellemi gyarapodáson túl igazán jó érzésekkel térhettünk haza.
A csoport tagjai a következő tanévben is szeretnék folytatni a megkezdett munkát; a 2015/16-os évi pályázathoz várjuk a jövőre már 10-es,11-es évfolyamú, kíváncsi diáktársaink jelentkezését.


Kedves Felvételizők! Tisztelt Szülők!
2015.04.23.

Az egyeztetett felvételi jegyzék alapján intézményünkbe felvett tanulók listája:
letöltés (.pdf)

(A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete 40. § (1) alapján a nyilvánosságra hozott jegyzékben a jelentkező az oktatási azonosító számával szerepel.)

Gratulálunk a gimnáziumunkba bejutott tanulóknak!

A felvételről, illetve elutasításról szóló értesítéseket a napokban feladjuk postára. Az értesítés mellé - a felvett tanulóknak - információs levelet mellékelünk. Kérjük, figyelmesen olvassák el, és tartsák be a megjelölt határidőket!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy május 20-án 14:30 órakor angol nyelvi szintfelmérőt tartunk a 9.A és 9Ny/C osztályokban. Az angol nyelvi csoportokba történő besorolás a szintfelmérő alapján történik, ezért kérjük a leendő kilencedikes tanulókat, hogy a megjelölt időpontban feltétlenül jelenjenek meg gimnáziumunkban.


Március 15. a Deákban
2015.03.16.

Iskolánkban is megemlékeztünk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc jeles eseményeiről és személyeiről. A megemlékezés kapcsán az iskolát a kor hangulatába „öltöztettük”. Bővebben...


Demokráciajáték
2015.03.12

A program célja volt aktivizálni, bevonni a diákokat a képviselők munkájának megismerésébe az Országgyűlés törvényalkotó munkájának modellezése által. Program távlati célja, hogy a diákok érdeklődjenek a közélet iránt, merjenek véleményt nyilvánítani és kulturált diskurzust folytatni különböző, őket is érintő témákról, ezáltal a jövőben felelős állampolgárként élhessenek. A program előzetes felkészülést kívánt, melynek során a diákok bővíthették kommunikációs és érveléstechnikai ismereteiket.
A négy fiktív párt, azaz a négy résztvevő diák csoport volt, a program során megvitatott egy törvényjavaslatot. A játék iskolai felkészüléssel kezdődött, melynek során a csoportok megismerkedhetek az országgyűlés működésével, és felkészültek a vitára.
A program során a négy csoport mindegyike egy-egy pártot jelenített meg, és igyekezett a magáévá tenni a párt gondolkodásmódját, értékrendjét, kapcsolatrendszerét. A játék egyfajta szerepjáték, ahol a diákcsoportoknak megadott gondolkodásmóddal kell azonosulni, és megadott elvek alapján kell érvrendszereket felállítani, és parlamenti vitában részt venni. A játék helyet adott a szakpolitikai vitán túl (bizottsági ülés modellezése) a pártok közötti vitának is (plenáris ülés vitája). A játék végén szavazásra került sor, ahol a törvényjavaslat elutasításra került. A program végén a résztvevő csoportok sajtótájékoztatót tartottak. Oklevél
https://www.facebook.com/demokraciajatekosokbaratikore  - demokráciajáték 12.A osztály
https://www.facebook.com/parlamentikulonora?fref=ts  - parlamenti különóra 13.B osztály


Víz világnapja vetélkedő
2015.03.09.

Március 19-én 13:00 és 14:30 óra között a Víz világnapja alkalmából iskolai versenyre kerül sor. Nevezni 3 fős csapatokkal lehet a 10., 11. és 12. évfolyamokról. Megoldandó feladatok: vízzel kapcsolatos kísérletek bemutatása. A kísérletek leírása és magyarázata: Letöltés (.pdf)

A verseny előtt 12-13 óra között az eszközök kipróbálhatók a laborban.


Ideiglenes felvételi rangsor 2015
2015.03.03.

Tisztelt Szülők!

Az Oktatási Hivatal kérésére, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete 40. § (1) alapján a nyilvánosságra hozott jegyzékben a jelentkező az oktatási azonosító számával kell, hogy szerepeljen, egyéb személyes adatai nélkül. Ha a jelentkező a 37. § (7) bekezdése szerint a jelentkezési lapon kérte, hogy egyéni adat, jelige alkalmazásával szerepeltessük, akkor az okatási azonosító helyett a jelentkező egyéni adatát, jeligéjét tüntettük fel. Megértésüket köszönjük.

01 (média)
02 (nyelvi előkészítő haladó angol - emelt szintű matematika természettudományos oktatásssal)
03 (nyelvi előkészítő haladó angol )
04 (nyelvi előkészítő haladó német)


A szóbeli felvételi vizsga beosztása
2015.02.18.

Tisztelt Jelentkezők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a szóbeli vizsgára azokat a jelentkezőket hívjuk be, akik a hozott pontokból és az írásbeli eredményekből elérték a következő pontszámot:

01 tagozat: 90 pont
02 tagozat: 99 pont
03 tagozat: 92 pont
04 tagozat: 90 pont

Kérjük, hogy a szóbeli vizsgára hozzák magukkal a magyar és matematika füzetet, az ellenőrző könyvet (digitális napló esetén a félévi értesítőt) és egy felbélyegzett, címzés nélküli borítékot!


Központi írásbeli vizsga tájékoztató
2015.01.07.

A középfokú beiskolázás központi írásbeli vizsgáival kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk:

  1. Az írásbeli vizsgák kezdésének időpontja egységesen 2015. január 17-én (szombaton) 10 óra.
  2. A vizsga 2x45 percet vesz igénybe (kivéve a mentességeket). Megjelenés 15 perccel a vizsga megkezdése előtt. A két feladatlap kitöltése között 15 perc van. Először a magyar nyelvi, majd a matematikai feladatlapot oldják meg a tanulók. A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható. Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.
  3. A kijavított dolgozatok megtekintésének időpontja: 2015. január 27. 8:00 - 16:00 óra. A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatairól a vizsgázó és szülője elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet.
  4. A vizsgázó és szülője a javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig - tizenhat óráig - írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel. A felvételi vizsga eredményéről az értékelő lapokat 2015. február 2-án, 3-án, illetve 4-én 8:00-16:30-ig az iskola titkárságán vehetik át a tanulók illetve a szülők.
  5. A központi írásbeli vizsgára jelentkező tanulók beosztása: Letöltés (.pdf )

 


Orosz teház a gimnáziumban
2015.01.06.

Az idei adventi várakozást színesítette munkaközösségünk programja, melynek keretében szerettük volna az orosz kultúrát és az oroszországi szokásokat népszerűsíteni. Sok tanuló tanulja második idegen nyelvként az orosz nyelvet, sokaknak azonban ismeretlen ez a világ, vagy csak abból az időszakból vannak információik, amikor még állt a szovjet birodalom. Így valójában azt is szerettük volna elérni, hogy azok is többet tudjanak Oroszországról, akik nem tanulnak oroszul, megmutassuk azt, hogy a nyelv mögött valóságos kincsesbánya az a művészet, irodalom, hagyomány-rendszer, amely ezt a népet jellemzi. Tovább...


Filmes napok
2014.12.10

December 11-én és 12-én rendezzük meg a hagyományos filmes napokat. Idén Harry Potter körül pörgünk, a program címe: Deák Trimágus Tusa.

Dec. 11-én, csütörtökön a 2. és 3. órában a szokásos csapatvetélkedő lesz. Minden osztályból részt vesz 3-5 Harry Potter-szakértőt és/vagy játékos kedvű vállalkozó, akik végigmennek az öt állomáson és feladatokat oldanak meg, hogy sütit nyerjenek az osztályuknak. Szintén dec. 11-én csütörtökön, a 4. óra 35. percében megszólal a Harry Potter-főcímzene a rádióban, ez az óra végét és a horcrux-keresés kezdetét jelzi. Az osztályok képviselői egy 30 tételből álló horcrux-listát vehetnek át az aulában, amit az osztállyal közösen meg kell fejteniük, majd megtalálniuk (földszint, udvar).

Csütörtökön egész nap, minden szünetben Repka Zsolt Budapest-bajnok (9.a) alias Ron Weasley mérkőzik sakkban az arra vállalkozókkal. Aki a legtöbb lépésben kap ki (netán nyer?), szintén egy tálca süti birtokába jut.

Dec. 12-én, pénteken minden tesiteremben tartott tesiórán Fényes Misi és csapata kviddics-meccset vezet. Szintén pénteken a 7-8. órában újabb vetélkedő lesz , ezúttal szakmaibb, a Harry Potter-filmekhez szorosabban kötődő, elsősorban a 9.a-sok és a másik bejövő osztályokból vállalkozó diákok számára.


Meghívó műhelyfoglalkozásokra
2014.12.01

Kedves Kollégák!

A TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 „Köznevelés az iskolában” c. projekt Módszertani Innováció modul Mentoráló  Intézményi Program elnyert pályázata alapján szeretettel várunk Benneteket a Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumban. Címünk:  1192 Budapest Gutenberg krt. 6.

 2014. december hónapban műhelyfoglalkozásokat tartunk:

december 3. 10:00-tól:

„Együttműködés a jövő tanáraiért” - külső gyakorlóhely modul:

10:00 Nagy Veronika tanárjelölt bemutatóórája (angol nyelv)
11:00 Konzultáció: A hallgató gyakorló tanításával kapcsolatos mentori feladatok bemutatása az iskolai gyakorlatunkban.                                         

december 8. 14:00-tól :

Hatékony és eredményes nyelvtanításért

14:00 Bemutatóóra (részletek) Barócsiné dr Kirilova Sztefka – Velenczeiné dr. Biernauer Zsuzsanna (angol), Szabóné Gábor Anikó (német); Magyarovics Magdolna (orosz)
15:00 Szakmai beszélgetés, konzultáció: A felmerülő szakmai kérdések megbeszélése

Kérjük, hogy jelezzétek részvételi szándékotokat e-mailben ( kdfg19@gmail.com  ) vagy a 347-90-43 számú telefonon legkésőbb dec. 2-ig

Köszönettel:

Fencz Györgyné
igazgató


Mentoráló intézmény lettünk
2014.11.28.

Gimnáziumunk a Köznevelés az iskolában című kiemelt projekt keretében meghirdetett "Mentoráló intézményi működés kialakítására" című pályázat minősítése alapján a 2014/2015-ös tanévtől MENTORÁLÓ INTÉZMÉNY címet nyert el. Tanusítvány...


Meghívó disszeminációs műhelykonferenciára
2014.11.13.

Tisztelt Kolléga!
Ezúton szeretnénk meghívni a TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0011 azonosítószámú, „Kispesti Deák Ferenc Gimnázium – Természettudományos oktatás fejlesztése” című projekt keretében megrendezésre kerülő Disszeminációs műhelykonferenciára. Részletek...


Tanulmányi kirándulás Berlinbe
2014.11.06.

A Kispesti Deák Ferenc Gimnázium némettanárai immár hagyományosan 3 évenként tanulmányi kirándulást szerveznek Berlinbe, Németország fővárosába. Részletek...


Felvételi előkészítő nyolcadikosoknak
2014.10.17.

A felvételi előkészítőre jelentkező tanulók beosztása:

matamatika és magyar nyelv
angol nyelv


Ételed az életed
2014.10.07.

1. Pályázatot hirdetünk egészséges táplálkozás témában! Pályázni egy elképzelt, egészséges ételeket felkínáló étterem dizájn (fantázianév, külső-belső tér megjelenítés) és étlap képzőművészeti kivitelezésével lehet. Részletek...

2. Osztálypályázat a Deák-tortája cím elnyeréséért. Részletek...


Meghívó
2014.10.07.

 Kedves Kollégák!

A TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 „Köznevelés az iskolában” c. projekt Módszertani Innováció modul Mentoráló  Intézményi Program  elnyert pályázata alapján szeretettel várunk Benneteket a Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumban.

 2014. október és november hónapban műhelyfoglalkozásokat tartunk: Részletek...


Sítábor 2015
2014.10.02.

Sítábort szervezünk 2015. január 16. és 25. között. Helyszín: Franciaország, Chamrousse. Részletek Jelentkezési lap


Nyári táborok
2014.09.01.


Akadálymentesítés be

Deak labor kiserletek

erasmus+

ftp

Út a tudományhoz

ProgeCad - Az AutoCAD R alternatívája

ITEC

AIESEC

Ökoiskola

Periódusos rendszer

100 éves a gimnázium