demokracia2017

Demokráciajáték 2016

2016 szeptemberében a végzős, fakultációs csoport vett részt a Demokráciajátékon. A program célja volt aktivizálni, bevonni a diákokat a képviselők munkájának megismerésébe, az Országgyűlés törvényalkotó munkájának modellezése által. Program távlati célja, hogy a diákok érdeklődjenek a közélet iránt, merjenek véleményt nyilvánítani és kulturált diskurzust folytatni különböző, őket is érintő témákról, ezáltal a jövőben felelős állampolgárként élhessenek. A program előzetes felkészülést kívánt, melynek során a diákok bővíthették kommunikációs és érveléstechnikai ismereteiket.

A négy fiktív párt (a csoport az Őszülők Társasaága nevű párt volt), azaz a négy diákcsoport volt, akik a program során megvitatattak egy törvényjavaslatot (téma:az érettségi vizsgát megelőző külföldi tanulmányok kötelezővé tétele volt). A téma megbeszélése iskolai felkészüléssel kezdődött, melynek során a csoportok megismerkedhetek az országgyűlés működésével, és felkészültek a vitára.
A program során a négy csoport mindegyike egy-egy pártot jelenített meg, és igyekezett a magáévá tenni a párt gondolkodásmódját, értékrendjét, kapcsolatrendszerét. A játék egyfajta szerepjáték, ahol a diákcsoportoknak megadott gondolkodásmóddal kell azonosulni, és megadott elvek alapján kell érvrendszereket felállítani, és parlamenti vitában részt venni.

A játék helyet adott a szakpolitikai vitán túl (bizottsági ülés modellezése) a pártok közötti vitának is (plenáris ülés vitája). A játék végén szavazásra került sor, ahol a törvényjavaslat részben (az ellenzéki pártoknak köszönhetően) elfogadására került sor. A program végén a résztvevő csoportok sajtótájékoztatót tartottak, ahol értékelték az eredményeket, és a nap kisebb-nagyobb kudarcait.