BME (1)
BME (3)
BME (4)
BME (6)
BME (7)
BME (8)
ELTE (1)
ELTE (2)
ELTE (3)
ELTE (4)

 

TÁMOP-3.1.5-09/A-1-2009-0025

Kedvezményezett: Kispesti Deák Ferenc Gimnázium,
1192 Budapest Gutenberg krt. 6

A projekt megnevezése: „Korszerűbb tudás – nagyobb hatékonyság a tanításban”

A pályázaton elnyert támogatás összege: 11 999 136 Ft

A projekt időtartama: 2010.06.01- 2012.08.01.

Közreműködő szervezet:

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

  • Cím: 1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület
  • Tel.: 1/ 273 - 4250
  • E-mail: eutamogatas@esza.hu
  • www.esza.hu

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.nfu.hu

Irányító Hatóság:


Nemzeti Fejlesztési Ügynökség - Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága

Cím: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. Greenpoint Irodaház (2. emelet)
Levelezési cím: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Infovonal: +36 (40) 638-638

umo
nfu

A projekt leírása

Az új tanítási és tanulási módszerek megjelenése, a hagyományos pedagógusszerepek megváltozása, az informatika stb. egyaránt nagy kihívást jelentenek a pedagógusok és az oktatók számára. Az új körülményekhez való gyors alkalmazkodáshoz, az oktatás színvonalának emeléséhez, és az oktatási szolgáltatások széleskörű bevezetéséhez a pedagógusok kiterjedt és intenzív módszertani és szakmai fejlesztésére van szükség. Ezért nélkülözhetetlen a pedagógusok ismereteinek célirányos fejlesztése, mely olyan szakmai, szakértői területekre készíti fel az intézményünkben dolgozó pedagógusokat, amelyek a fejlesztések implementációs folyamatait támogatják, illetve a már módosított pedagógiai program minőségi megvalósítását garantálják.

Az oktatás hatékonyságát és eredményességét nagymértékben befolyásolja az iskola munkájának irányításában meghatározó szerepet vállaló kollégák felkészültsége.
Ezért a pályázat keretében Szabóné Gábor Anikó, az idegen nyelvi munkaközösség vezetője és Lázár András igazgatóhelyettes két éves közoktatási vezetőképzésen vesz részt a Budapesti Műszaki Egyetemen. Farkasné Hauber Anna, a matematika munkaközösség vezetője az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen ugyancsak két évig pedagógus szakvizsgával záruló képzésen vesz részt, melynek keretében felkészítik őt a mentori és vezetőtanári feladatok ellátására.
A pályázaton nyert 11.993.136 Ft egy része a képzések költségét fedezi. A három pedagógus kolléga annak érdekében, hogy sikeresen teljesíthesse tanulmányi kötelezettségét, munkaidő-kedvezményben részesül. Az e miatt felmerülő költségeket a pályázatból finanszírozhatja az iskola. A pályázat lehetőséget teremtett arra is, hogy tanulmányi idejük alatt egy-egy laptop álljon mindegyikük rendelkezésére.

Bízunk benne, hogy tanulmányaik befejezése után megszerzett korszerű tudásukkal hozzájárulnak a gimnáziumban folyó oktató-nevelő munka további korszerűsítéséhez és a távlati tervek (pl. referenciaintézménnyé illetve a pedagógusképzésben külső gyakorlóhellyé válás) megvalósításához.