Felvételi tájékoztató

 

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ
letölthető (pdf)


NÉGY ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS (1 osztály)
Azonosító kódszáma: 0001

MÉDIA SZAK (kommunikáció és újságírás) Médiagyakorlat tematikája

Első idegen nyelv : angol emelt óraszámban (haladó vagy újrakezdő csoport, a csoportba besorolás 2020. májusában szintfelmérő alapján történik)

Második idegen nyelv : 9. évfolyamtól választható: német, francia vagy orosz

11. és 12. évfolyamon emelt szintű oktatás választható: magyar, történelem, matematika, és idegen nyelv tantárgyakból. A kötelező érettségi tárgyakon felül, szabadon választható órákon érettségire való felkészítés folyik természettudományos tárgyakból, informatikából, művészettörténetből és testnevelésből.

FELVÉTELI:

ÍRÁSBELI

Központi írásbeli felvételi vizsga matematikából és magyarból

SZÓBELI

A szóbeli felvételit megelőzően a diákoknak három tantárgy közül kell választani:

  • média vagy
  • magyar irodalom vagy
  • történelem.

A felvételizők a felvételi vizsgán a választott tantárgybók kapnak kérdéseket.

A választott felvételi tantárgyat a felvételi jelentkezési lap
Megjegyzés rovatába kérjük beírni.

Előzetes választás hiányában a kérdezett tantárgyról (média vagy magyar irodalom vagy történelem) a felvételi bizottság dönt.

A vizsga menete:

A választott tantárgy feladatainak megoldására, illetve a média és magyar irodalom választása esetén az előzetes feladatok bemutatására összesen 10-12 perc áll rendelkezésre.
A felvételi követelmények és előzetes feladatok az alábbi linkeken érhetők el.

KÖVETELMÉNY


ÖT ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS (2 osztály 4 csoportban)

Nyelvi előkészítő évfolyammal indított gimnáziumi képzés.

EMELT SZINTŰ MATEMATIKA ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS CSOPORT (Angol nyelvi előkészítővel kiegészítve. Angol nyelv oktatása nem kezdő szintről)

Azonosító kódszáma: 0002

Második idegen nyelv : 9Ny. évfolyamtól választható angol , német , francia vagy orosz

11. és 12. évfolyamon emelt szintű oktatás választható: magyar, történelem, matematika és idegen nyelv tantárgyakból. A kötelező érettségi tárgyakon felül, szabadon választható órákon érettségire való felkészítés folyik természettudományos tárgyakból, informatikából, művészettörténetből és testnevelésből.

FELVÉTELI:

ÍRÁSBELI

Központi írásbeli felvételi vizsga matematikából és magyarból

SZÓBELI

A szóbeli felvételit megelőzően a diákoknak három tantárgy közül kell választani:

  • biológia vagy
  • fizika vagy
  • kémia.

A felvételizők a felvételi vizsgán a választott tantárgyból kapnak kérdéseket és feladatokat.

A választott felvételi tantárgyat a felvételi jelentkezési lap
Megjegyzés rovatába kérjük beírni.

El őzetes választás hiányában a kérdezett tantárgyról (biológia vagy fizika vagy kémia) a felvételi bizottság dönt.

A vizsga menete:

A választott tantárgy feladatainak megoldására összesen 10-12 perc áll rendelkezésre.
A felvételi követelmények és előzetes feladatok az alábbi linkeken érhetők el.

KÖVETELMÉNY


EMELT SZINTŰ ANGOL NYELVI CSOPORTOK (2 csoport, szintfelmérő alapján - kezdő szint nem indul).

Azonosító kódszáma: 0003

Második idegen nyelv : 9Ny. évfolyamtól választható angol , német , francia vagy orosz

11. és 12. évfolyamon emelt szintű oktatás választható: magyar, történelem, matematika és idegen nyelv tantárgyakból. A kötelező érettségi tárgyakon felül, szabadon választható órákon érettségire való felkészítés folyik természettudományos tárgyakból, informatikából, művészettörténetből és testnevelésből.

FELVÉTELI:

ÍRÁSBELI

Központi írásbeli felvételi vizsga matematikából és magyarból

SZÓBELI

Angol nyelvi készség felmérése társalgás és egy beszéltető kép alapján
Beszélgetés általános tájékozottságról és motivációról magyarul

A nyelvtani követelmény és társalgási témakörök az alábbi linken találhatók:
KÖVETELMÉNY


1 csoport NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ CSOPORT (haladó szint).

Azonosító kódszáma: 0004

Második idegen nyelv : angol

FELVÉTELI:

ÍRÁSBELI

Központi írásbeli felvételi vizsga matematikából és magyarból

SZÓBELI

Német nyelvi készség felmérése társalgás és egy beszéltető kép alapján
Beszélgetés általános tájékozottságról és motivációról magyarul

A nyelvtani követelmény és társalgási témakörök az alábbi linken találhatók:
KÖVETELMÉNY


Az írásbeli felvételi vizsgára jelentkezni abban a középiskolában kell, ahol a jelentkező az írásbeli dolgozatot meg kívánja írni. A Kispesti Deák Ferenc Gimnázium általános tantervű magyar és matematika központi írásbeli vizsgát szervez.
Az írásbeli felvételire jelentkezés határideje: 2019. december 6.

Iskolánk azonosító kódszáma: 035253
Telephely kódja: 001


A szakok azonosító kódszáma:  

01 média , 02 angol nyelvi előkészítő emelt szintű matematika és természettudományos oktatással, 03 angol nyelvi előkészítő, 04 német nemzetiségi nyelvoktató nyelvi előkészítő

Az iskolánkba történő továbbtanulásra való jelentkezés határideje: 2020. február 19.

A felvételi vizsgák időpontja:

Központi írásbeli : 2020. január 18. (szombat) 10.00, pótfelvételi 2020. január 23. 14.00.

Iskolai szóbeli : 2020. március 6., 7. 9:00 óra

A felvétel elbírálása az általános iskolai hetedik osztályos év végi, a nyolcadik osztályos félévi eredmények és a felvételi vizsgán nyújtott teljesítmény alapján történik.

Elutasítjuk azoknak a tanulóknak a jelentkezését, akik az írásbeli vagy a szóbeli vizsgán nem vesznek részt.
Szóbeli vizsgára az egyes szakokon rangsoroltak első 75%-át hívjuk be.

Pályaválasztási tájékoztató időpontja szülők számára:

2019. november 25. (hétfő) 17:30 órától

Nyílt napok diákok és szülők számára:

2019. november 26. és november 27. (14.00 Fórum általános iskolások részére (szaktanári tájékoztató, tantermi túra, filmvetítés)

Felvételi előkészítő:

Nyolcadikosoknak magyar nyelvből, matematikából illetve igény szerint idegen nyelvekből (német, angol) előkészítőt tartunk. Jelentkezési határidő 2019. október 18. Az első foglalkozás időpontja magyarból és matematikából: 2019. november 5., kedd 15:00 óra,
angol nyelvből: 2019. november 7., csütörtök, 15:00 óra.


Felvételi pontok számítása:

Általános iskolai 7. évfolyam évvégi 8. évfolyam félévi átlag: átlag * 10 pont (max 50 pont) (készségtantárgyak nélkül)

Írásbeli magyar: max 50 pont
Írásbeli matematika: max 50 pont

Írásbeli felvételi dolgozatok: max 100 pont (02 tagozatkód esetében matematika szerint súlyozva)

Szóbeli: max 50 pont

Összesen: 200 pont

Szóbeli vizsgára az egyes szakokon rangsoroltak első 75%-át hívjuk be.

Szeretettel várunk minden jelentkezőt!

Akadálymentesítés be

Deak labor kiserletek

erasmus+

ftp

Út a tudományhoz

ProgeCad - Az AutoCAD R alternatívája

ITEC

AIESEC

Ökoiskola

Periódusos rendszer

100 éves a gimnázium