2018/2019-es tanév

Az év rendje:

Első tanítási nap: 2018. szeptember 3.
Első félév vége: 2019. január 25.
A félévi értesítők kiosztása: 2019. február 2.
Utolsó tanítási nap a végzős évfolyam tanulóinak: 2019. május 2.
Utolsó tanítási nap a többi osztály tanulóinak: 2019. június 14.
Tanévzáró ünnepség és bizonyítványosztás: 2019. június 21. 18:00 óra (nappali)

Szünetek:

Őszi szünet: 2018. október 29-től - november 2-ig
Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap: 2018. október 26.
Őszi szünet utáni első tanítási nap: 2018. november 5.
Téli szünet: 2018. december 24-től - 2019. január 4-ig
Téli szünet előtti utolsó tanítási nap: 2018. december. 21.
Téli szünet utáni első tanítási nap: 2019. január 4.
Tavaszi szünet: 2019. április 18-tól 2019. április 23-ig
Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap. 2019. április 17.
Tavaszi szünet utáni első tanítási nap. 2019. április 24.

Megemlékezések és iskolai ünnepélyek:

október 6. Az aradi vértanúk napja (okt. 5-én)
október 23. Megemlékezés október 19-én (ünneplő)
február 25. A kommunista diktatúra áldozatainak napja
március 15. Megemlékezés március 14-én (ünneplő)
április 16. A holokauszt áldozatainak emléknapja
május 3. 11.00 Ballagás (nappali tagozaton)

június 4. A nemzeti összetartozás napja
június 21. Bízonyitványosztás (esti tagozat)
június 21. Tanévzáró ünnepély (nappali)

Tanítás nélküli munkanapok:
  1. 2018. október 13. tantestületi kirándulás
  2. 2018. december 1. Pályaorientációs nap
  3. 2018. december 15.(szombat) helyett március 2. felvételi vizsga
  4. 2019. január 3. a téli szünet meghosszabbítása
  5. 2019. január 4. a téli szünet meghosszabbítása
  6. 2019. március 4. felvételi vizsga

Az írásbeli érettségi vizsgaidőszak ideje: mindkét szinten 2019. május 6-23.
A szóbeli érettségi vizsgaidőszak ideje:
Emelt szinten 2019. június 5-13.
Közép szinten 2019. június 17-28.
Jelentkezési határidő (előrehozott érettségire is): 2019. február 15.

Próbaérettségik (előrehozott érettségizőknek is):

Idegen nyelv: 2019. február
Matematika: 2019. április
Informatika: 2019. január
Magyar nyelv és irodalom: 2019. április

Év végi osztályozó vizsga a végzősöknek és az előrehozott érettségi miatt (12. évfolyamból) 2019. április 24-30.

Szülői értekezletek, fogadóórák: 

2018. szeptember 10.           17.00     9 Ny. és 9. osztály szülői értekezlet
                                             17.30     10. 11. 12. osztály-szülői értekezletek
2018. szeptember 17.           17:00     Szülői munkaközösség ülése
2019. december 3.                17:00     Tanári fogadóóra
2019. január 14.                   17:00     Szülői fórum. Téma: 12. évfolyam továbbtanulás, érettségi 10. fakultáció választása
2019. február 4.                    17.30     Osztály-szülői értekezletek
2019.február 11.                   17:00     Szülői munkaközösség ülése
2019. április 8.                     17:00     Tanári fogadóóra

Rendezvények:

Rendezvény

Időpontja (határidő):

Öveges program keretében Szakmai nap

2018. szept. 4

Deák Mozi (válogatás az év médiás terméséből)

2018. szept. 14.

Deák-hét

2018. okt. 19-26

Műhelyfoglalkozás a BPOK Őszi Ped. Napok keretében

2018. nov.

Szalagavató (nappali)

2018. nov. 16.

Szülői tájékoztató az ált. isk tanulók szüleinek

2018. nov. 26.

Tantárgyi túra

2018. nov 27-28.

Tanári karácsony

2018. dec. 20.

Iskolai karácsony

2018. dec. 21

Szalagavató (esti)

2019. febr. 01

Tanulmányi kirándulás

2019. június 13-14.

Mikulástúra

2018. dec. 7.

Mikulásműsor a dolgozók gyermekeinek

2018. dec. 6.

Advent - Bécs

2018. nov. 30.

Kódolás hete

2017. dec első hete

Filmes-médiás napok

2018.december 13-14

Mozimarathon (éjszakai filmnézés a klubban)

2019.ápr. 17.

Természettudományos biciklitábor

2019. április

Öveges program keretében Szakmai nap

2018. máj. 15.

Látogatás a Paksi Erőműbe 11. évfolyam

2018. május 6.

Az OTP Fáy alapítvány programjain való részvétel

2019. május 6-8.

100 éves évfordulós tanár-diák találkozó

2019. május 24.

Házibajnokság

Folyamatosan

Sport- és egészségnap

2019. június 12.

Kompetencia-mérések:
10. évfolyam 2019. május 29.

További mérések:

Belső mérés:
NETFIT mérés 2019. január 9– április 26; eredmények rögzítése május 31.
NYEK évfolyam – belső mérés
Kompetenciamérést megelőző szövegértési dolgozat (9.b, 9.c, 10.a)
Kompetenciamérést megelőző matematika dolgozat (9.b, 9.c, 10.a)
Szóbeli számonkérés magyarból a 3 év anyagából az érettségi témakörei szerint (11. évf)

Tervezett szakkörök:

Önképző kör: Mohácsi Árpád
Olvasó kör: Faragó Orsolya
Deák-média szakkör: Nagyistók Tibor
Filmklub: Weszely Kinga
Tehetséggondozó matematika szakkör kezdőknek: Farkasné Hauber Anna
Tehetséggondozó matematika szakkör haladóknak: Fencz Györgyné
Robotika szakkör: Péterffi Erzsébet
Tehetséggondozó informatika szakkör: Szécsi M – Vörösmarty B

Fővárosi, házi és sportversenyek, OKTV-k

  1. Az oktatásért felelős miniszter által meghirdetett és finanszírozott tanulmányi versenyek

OKTV tantárgyanként- szaktanárok

2.  Egyéb versenyek:

Arany Dániel matematika verseny (9. 10. évf.)
Eötvös szónokverseny (9.10.évf.) március – Varga P.
DUE (médiás verseny) (Weszely K)
5 fordulós kerületi könyvtár-versenyen (Faragó O)
Kenguru matematika verseny (Hauber A)
„Hódítsd meg a biteket” online informatika verseny
Fővárosi gimnáziumi informatikai alkalmazói verseny
Savaria történelem verseny (Fazekas A)
HEBE Levelezőverseny (Varga P)
Esterházy verseny (dr Varga R)
Zrínyi matematika verseny (Tugyiné Cz K)
Medve matematika verseny (Lakatos O)
Bolyai csapatverseny magyarból (Faragó O)
Bolyai csapatverseny matematikából
MaTech Országos Kreatív Matematika Verseny
Abacusan on-line matematika verseny
Fizika verseny a Jedlik Gimnáziumban
MOL Junior Freshh természettudományos verseny
Bugát Pál Országos Középiskolai Természetismereti Műveltségi Vetélkedő
Mikola Sándor fizika verseny

A tanév közben meghirdetésre kerülő versenyeken (pl. idegen nyelvi versenyek) is lehetőség szerint indítjuk tanítványainkat. A Tankerület által nem finanszírozott, nevezési díjas versenyek esetén az alapítványtól kérhető támogatás, a nevezési díj 50 %-áig.

3. Házi versenyek (felelős):
Angol komplex verseny – kerületi általános iskolai tanulók részére (Szabóné G A)
Természettudományos verseny NYEK-es és 9. évfolyamon (Tugyiné CZ K)
Víz világnapja verseny (Heim J)
Állatok világnapja fotópályázat (Fodor A)
Wekerle vetélkedő (Fazekas A)
Röplabda házibajnokság (Farkas Z)
Foci bajnokság (Gál F)
Kosárlabda házibajnokság (Görhöny B)

A nappali tagozatra történő beiskolázással kapcsolatos feladatok ütemezése:

2018. szept.-dec.                  Általános iskolákban 8. oszt. szülői értekezleteken való részvétel
2018. október 20.                 Tagozatkódok továbbítása
2018. október 20.                 Felvételi tájékoztató nyilvánosságra hozatala, Megjelentetése a KIR-ben  Egységes írásbeli vizsgán való részvételi szándék        jelentése az  OH részére
2018. október 25.                 Sulibörze a KMO-ban
2018. november                   Felvételi előkészítő tanfolyam indul (matematika, magyar, angol)  8. évf. tanulók részére
2018. november 16.             Az OH közzéteszi az írásbeli vizsgát szervező középiskolák  listáját
2018. november 26.18.00   Pályaválasztási tájékoztató szülői értekezlet
2018. nov.27-28. du             Nyílt napok - Fórum általános iskolások részére (szaktanári tájékoztató, tantermi túra, filmvetítés)
2018. december 07.              Jelentkezési határidő központi írásbeli felvételire (iskolánkban)
2018. december 12.              Jelentés az OH felé a jelentkezettek számáról
2019. január 19. Szo 10.00  Egységes írásbeli felvételi vizsga
2019. január 24. 14.00         Pótló egységes írásbeli felvételi vizsga
2019. január 29.                   A kijavított dolgozatok megtekintése
2019. február 07.                  Tanulók értesítése az írásbelin elért eredményről
2019. február 18.                  Jelentkezések határideje
2019. márc.02 és 04.,  9:00  Szóbeli meghallgatás.

  1. eredmény három napon belül
  2. fellebbezés biztosítása

2019. március 18.                Ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása
2019. március 28.                Felvételi központból érkezik a felvételre jelentkezettek névsora
2019. április 09.                   Felv. Közp. kiegészíti az ideiglenes felvételi jegyzéket
2019. április 12.                   Ideiglenes felvételi rangsor továbbítása a Felv. Központnak
2019. április 23.                   Egyeztetett felvételi jegyzék megérkezése a Felv. Központból
2019. április 30.                   A jelentkező tanulók, és iskolájuk értesítése a felvételről, vagy elutasításról           
2019. május 13.                    Angol szintfelmérő
2019. május 06-17.              Rendkívüli felvételi eljárás (90%-nál kevesebb felvett tanuló esetén.
2019. május 17.                    Rendkívüli felv. eljárásban döntés a felvételi kérelmekről.
2019. június 03.                   Szülői értekezlet a felvett tanulók szülei részére
2019. június 20.                   Beiratkozás

 

Akadálymentesítés be

Deak labor kiserletek

erasmus+

ftp

Út a tudományhoz

ProgeCad - Az AutoCAD R alternatívája

ITEC

AIESEC

Ökoiskola

Periódusos rendszer