2015/2016-os tanév

Lego-robotok a Deákban
2016.06.24

Érdekes prezentációval zárult a robotika szakkörösök munkája a  Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumban. A tanulók előbb a kezdő osztályok diákjainak, majd a tanári karnak mutatták be Lego-robotokra tervezett kísérleteiket. Részletek...


3D tech már a Deákban is
2016.06.24

A hightech menthetetlenül betört iskolánkba!...Tavaly egy LEGO EV3 robot került hozzánk,most pedig a 3D nyomtatás!... Ebben a tanévben ismét pályáztunk modern technikai eszközök beszerzésére, így az EMET „Út a Tudományhoz” program keretében sikerült ehhez pénzügyi támogatást nyernünk. Egy nagy értékű Craftbot Plus 3D nyomtatót vásároltunk, amelyet a pályázatban részt vevő tanulók kezelnek és működtetnek. Részletek...


DÖK-nap
2016.06.22

Idén is sor került a DÖK-napra, egy kerti partival búcsúztak a diákok az idei tanévtől, sportolhattak és megismerkedhettek AFS Nemzetközi Csereprogram Alapítvány diákjaival is. Részletek...


A leendő kilencedikesek nyelvi csoportjainak beosztása
2016.06.17.

A 2016/2017-es tanévben induló osztályok beosztása az angol nyelvi szintfelmérő alapján.

Média (.pdf)
Nyelvi előkészítő (.pdf)

A 2016/2017-es tanévben induló osztályok beosztása a második idegen nyelv alapján.

Média (.pdf)
Nyelvi előkészítő 9.ny/b
Nyelvi előkészítő 9.ny/c

Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!

A beiratkozás 2016. június 23-án, 8 órától 18 óráig lesz. Beiratkozáskor szíveskedjenek az általános iskolai bizonyítványt, az OM azonosító kártyát, a TAJ kártyát, a kitöltött egészségügyi lapot és az okmányirodában beszerzett fénykép-azonosítót (NEK azonosító) magukkal hozni.


Hosszú Foci
2016.04.28

A Hosszú Foci hagyománya 1994-ig nyúlik vissza, tanárok és diákok összefogásával került megrendezésre. Az évek számát percekben játszodták végig, cél a sportolás öröme és az iskola közösségének az összetartása volt. A 2003-ban megszakadt hagyományt élesztettük újra április 22-én. Részletek...
Video...


Kedves Felvételizők! Tisztelt Szülők!
2016.04.19.

Az egyeztetett felvételi jegyzék alapján intézményünkbe felvett tanulók listája:
letöltés(.pdf)

(A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete 40. § (1) alapján a nyilvánosságra hozott jegyzékben a jelentkező az oktatási azonosító számával szerepel.)

Gratulálunk a gimnáziumunkba bejutott tanulóknak!

A felvételről, illetve elutasításról szóló értesítéseket a napokban feladjuk postára. Az értesítés mellé - a felvett tanulóknak - információs levelet mellékelünk. Kérjük, figyelmesen olvassák el, és tartsák be a megjelölt határidőket!


Deákos győzelem a katasztrófavédelem területén

A váratlan helyzetek – katasztrófák – kezelésénél nagyon sok múlik azon, hogy a diákok mennyire felkészültek önmaguk és társaik megmentésére, védelmére. Ezt a felkészítést hivatott segíteni az immár hagyományosan évenként megrendezendő katasztrófavédelmi verseny, melynek első állomása a kerületi megmérettetés volt, majd a kerületek közötti, azaz a fővárosi verseny várható. A verseny tartalmilag elméleti kérdésekből, tesztekből és természetesen gyakorlati feladatokból állt össze. Elmondhatjuk, hogy nagyon érdekes, izgalmas kihívást rejtett többek között a „célba lövés” fecskendővel, lövészet légpuskával, akadálypálya, árvízvédelmi gát építése. Talán szerénytelenség nélkül mondhatjuk, hogy a győzelem valamilyen szinten már a Deák gimiben is hagyomány, mert ebben az évben már másodszor nyertük el a kerületi középiskolák között az I. helyezést. 2 csapattal indultunk, de a másik csapatunk is ’dobogós’ lett, ők a III. helyezést érték el.
A győztes diákok jutalma még a Dél-pesti Kirendeltség részéről, hogy egy tanulmányi kirándulást szerveznek a Repülőtéri Tűzoltó Parancsnokságra, ahol a tájékoztatáson túl megtekinthetik az országban egyedülálló, különleges beavatkozó tűzoltóautókat.

A csapatok tagjai:

Győztes csapat Bronzérmes csapat
Csiszár Enikő 11.d
Barabás Beatrix 11.d
Balázs Kamilla 11.d
Ilovai Zsombor 11.a
Berdó Zsófia 11.d
Bogár Barbara 11.d
Sándor Viktória 11.d
Kirila Kevin (estis diák)

Oklevél

Gratulálunk nekik és büszkék vagyunk rájuk! Mivel a győzelem nem csak mámor, hanem kötelezettség is, ezért nagy erőbedobással készülünk a fővárosi versenyre, ahol a főváros kerületének diákjai mérik össze tudásaikat.
Sok sikert és eredményes részvételt kívánunk a diákok részére!

                                                                                  Oláh Ilona


DIGITÁLIS TÉMAHÉT 2016. április 4-8. között
2016.03.23.

A  XXI. század társadalmában egyre nagyobb szerepet kap a digitális készségek fejlesztése, a digitális nevelés ...


Víz világnapja vetélkedő
2016.03.09

A víz világnapja alkalmából március 22-én 13.00-14.30 között csapatversenyt rendezünk, amelyre 3 fős csapatok jelentkezését várjuk a 10., 11. és 12. évfolyamokról. Bővebben...
Kísérletek...


Ideiglenes felvételi rangsor 2016
2016.03.06.

A 2016/17-es tanévre 662 tanuló adta be jelentkezését a Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumba. A felvételi eljárás a szóbeli vizsgákkal lezárult. A diákok felvételi rangsora a hozott osztályzatokból, a központi írásbeli vizsga, valamint a szóbeli meghallgatás eredményei alapján készült el.

Az Oktatási Hivatal kérésére, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete 40. § (1) alapján a nyilvánosságra hozott jegyzékben a jelentkező az oktatási azonosító számával kell, hogy szerepeljen, egyéb személyes adatai nélkül. Ha a jelentkező a 37. § (7) bekezdése szerint a jelentkezési lapon kérte, hogy egyéni adat, jelige alkalmazásával szerepeltessük, akkor az okatási azonosító helyett a jelentkező egyéni adatát, jeligéjét tüntettük fel. Megértésüket köszönjük.

  • Az ideiglenes felvételi jegyzék letöltése:

01 (média)
02 (nyelvi előkészítő haladó angol - emelt szintű matematika természettudományos oktatásssal)
03 (nyelvi előkészítő haladó angol )
04 (nyelvi előkészítő haladó német)

  • A felvételiző tanulók részletes eredményei az alábbi tagozatkódokra kattintva megtekinthetők (a 02-es tagozaton az összpontszám meghatározásánál a matematika írásbeli kétszeres szorzóval szerepelt):

Felhívjuk a figyelmet, hogy a végleges felvételi döntés határideje 2016. április 26. Eddig az időpontig az ideiglenes felvételi jegyzék – az esetleges visszalépések függvényében – módosulhat.


A szóbeli felvételi vizsga beosztása
2016.02.19.

Tisztelt Jelentkezők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a szóbeli vizsgára azokat a jelentkezőket hívjuk be, akik a hozott pontokból és az írásbeli eredményekből elérték a következő pontszámot:

01 tagozat: 77 pont
02 tagozat: 86 pont
03 tagozat: 85 pont
04 tagozat: 85 pont

Azonos nevű tanulók esetében fel van tüntetve az oktatási azonosító is, kérjük fokozottan figyeljenek. A 02 tagozatra jelentkezők összpontszámának számításánál a matematika írásbeli eredménye kétszeres szorzóval szerepelt.

Kérjük, hogy a szóbeli vizsgára hozzák magukkal a magyar és matematika füzetet, az ellenőrző könyvet (digitális napló esetén a félévi értesítőt) és egy felbélyegzett, címzés nélküli borítékot!

A szóbeli meghallgatások időpontjai: 2016. február 29., március 1. és március 2., 14:30 órától. Szóbeli beosztás letöltése.


Téltemetés a Deákban
2016.02.10

2016. február 10-én egy régi hagyományt szeretnénk újból az iskola életébe visszahozni. Ezen a napon farsangi maskarába öltözhettek (egyénileg, csoportosan), majd a nagyszünetben téltemető népszokásként elégetjük a gimnázium kiszebábját. Részletek...


Nyitott bíróság foglalkozás
2016.02.09.

Nyitott bíróság -"Péri lányok szép hajáról" foglalkozás tanulóknak a 19. Kerületi Bíróságon Részletek...


Tájékoztató az érettségiről és a felsőfokú továbbtanulásról
2016.02.04

"Tájékoztató az érettségiről és a felsőfokú továbbtanulásról" előadás anyaga letölthető: .pdf


Központi írásbeli vizsga tájékoztató
2016.01.08.

A középfokú beiskolázás központi írásbeli vizsgáival kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk:

  1. Az írásbeli vizsgák kezdésének időpontja egységesen 2016. január 16-án (szombaton) 10 óra.
  2. A vizsga 2x45 percet vesz igénybe (kivéve a mentességeket). Megjelenés 15 perccel a vizsga megkezdése előtt. A két feladatlap kitöltése között 15 perc van. Először a magyar nyelvi, majd a matematikai feladatlapot oldják meg a tanulók. A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható. Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.
  3. A kijavított dolgozatok megtekintésének időpontja: 2016. január 26. 8:00 - 16:00 óra. A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatairól a vizsgázó és szülője elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet.
  4. A vizsgázó és szülője a javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig - tizenhat óráig - írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel. A felvételi vizsga eredményéről az értékelő lapokat 2016. február 1-jén, 2-án, illetve 3-án 8:00-16:30-ig az iskola titkárságán vehetik át a tanulók illetve a szülők.
  5. A központi írásbeli vizsgára jelentkező tanulók beosztása: Letöltés (.pdf )

Étekzési díjak befizetése
2016.01.04.

2016. január 12. (kedd)
2016. január 13. (szerda)
2016. február 9. (kedd)
2016. február 10. (szerda)
2016. március 8. (kedd)
2016. március 9. (szerda)
2016. április 12. (kedd)
2016. április 13. (szerda)
2016. május 10. (kedd)
2016. május 11. (szerda)
 

„Cipősdoboznyi szeretet!”
Adománygyűjtés a Kispesti Deák-ban

2015.12.18.

Már évek óta hagyomány, hogy az Oltalom Alapítvány Anyaotthonába gyűjtünk adományokat: ruhaneműket, háztartási eszközöket és bármit, ami egy emberi élettérhez szükséges. Bővebben...


Filmes napok
2015.12.10.

December 10-én és 11-én filmes napokat szerveznek a médiások. A napok témája: mesefilmek és mesesorozatok. Az aula erre a két napra átváltozik, megnyit a Rozsdás Rákolló-büfé és szünetekben mese-főcímdalokat játszunk a rádióban. Az osztályok a témához kapcsolódó vetélkedőkön mérhetik össze tudásukat. Részletek a DeákMédián.


Pályaválasztási tájékoztató
2015.11.22.

Pályaválasztási tájékoztató időpontja szülők számára: 2015. november 23. (hétfő) 18.00 órától

Nyílt napok diákok és szülők számára:
2015. november 24. és november 25. (14.00 Fórum általános iskolások részére (szaktanári tájékoztató, tantermi túra)

Ezen a héten előkészítőt nem tartunk, a nyílt napok programjaira várjuk az érdeklődőket.


Látogatás a Nemzeti Sírkertbe
2015.11.16.

2015. november 13-án a 11. évfolyam, történelem fakultációs csoportja ellátogatott a Fiumei úti Nemzeti Sírkertbe, ahol a XIX. század nagyjaira emlékeztek. A séta során megkoszorúzták iskolánk névadójának sírját. Bővebben...


Diákigazgató-választás
2015.11.16

A 2014-2015-ös tanév legjobb pillanatai a Diákigazgató-választásról. Bővebben...


Október 23-i megemlékezés
2015.11.09.

Ebben az évben az 1956-os forradalom eseményeiről egy vetélkedővel emlékeztünk meg. Bővebben...


Látogatás a Parlamentbe
2015.11.09.

2015. november 3-án a végzősök (12.a, 13.b) a Parlamentbe látogattak. A múzeumpedagógiai ("Parlamenti különóra") foglalkozás során megismerkedtek az épület történetével... .Bővebben...


Deák napok
2015.11.04.

A Kispesti Deák Ferenc Gimnázium névadója tiszteletére minden évben megrendezi hagyományőrző iskolai programját a Deák napokat, amire idén október 19. és 22. között került sor. A négynapos program számtalan érdekességet kínált az iskola több mint 400 tanulója számára. Bővebben...


Demokráciajéték 2015
2015.10.20.

2015. október 16-án a 13. d osztály vett részt a Demokráciajátékon. A program célja volt aktivizálni, bevonni a diákokat a képviselők munkájának megismerésébe, az Országgyűlés törvényalkotó munkájának modellezése által. Bővebben...


Labdarúgó siker
2015.10.20.

Októberi 23-ra megemlékezve a Budapesti Diáksport Szövetség szervezésében megrendezésre került a „Pesti Srácok Kupa” labdarúgó torna. Tíz gimnázium közül csapatunk első helyen végzett. Gratulálunk sikerükhöz! Bővebben...


Migráns és/vagy menekült
2015.10.19.

Menekült vagy migráns? - A 2015.10.12-ei vitafórum összefoglalója. Moderátor: Nagyistók Tibor
Szerkesztő-vágó: Hámori Cinti
Kamera: Fábián Krisz, Veress Gréti

https://www.youtube.com/watch?v=fL1ksda7wSo


KDFG - Diák-igazgató választás
2015.10.19.

https://www.youtube.com/watch?v=nCPhieUvAzk&feature=youtu.be


Deák-heti események
2015.10.16

A Kispesti Deák Ferenc Gimnázium névadója tiszteletére minden évben megrendezi hagyományőrző iskolai programját a Deák napokat, amire idén október 19. és 22. között kerül sor. A programról...


Látogatás az Aquincumban
2015.10.16.

2015. szeptember 30-án a 10. évfolyam egy múzeumpedagógiai foglalkozáson vett részt Aquincumban, ahol a diákok megismerkedtek Pannónia történetével és az itt élők hétköznapjaival. Bővebben...


Látogatás a Wigner Kutató Központba
2015.09.24

Iskolánkból egy lelkes 15 fős csoporttal látogattunk el szombaton, szeptember 12-én a CERN idei nyílt hétvégéjére. Bővebben...


Szülői értekezlet
2015.09.14.

2015. szeptember 14-én szülői értekezleteket tartunk. A 9.A, 9B/Ny és 9C/Ny osztályok esetében a kezdési időpont 17:00 óra. A többi évfolyam esetén az értekezletek 17:30 órakor kezdődnek.


Felvételi előkészítő nyolcadikosoknak
2015.09.17.

Magyar nyelvből, matematikából és angol nyelvből felvételi előkészítőt tartunk. Jelentkezési határidő: 2015. október 16., péntek
Bővebben...
Jelentkezési lap


Akadálymentesítés be

Deak labor kiserletek

erasmus+

ftp

Út a tudományhoz

ProgeCad - Az AutoCAD R alternatívája

ITEC

AIESEC

Ökoiskola

Periódusos rendszer

100 éves a gimnázium