Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumért Alapítvány

Bankszámlaszámunk: 11996217-06090236-10000001

Adószámunk: 18078549-1-43

Tájékoztató az alapítványról


A Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumért Alapítvány Alapító Okirata 1995. november 16-án keletkezett, melyet a Fővárosi Bíróság 1996. január 30-án 5921. sorszám alatt bejegyzett. Az Alapítvány Alapító Okiratát a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI törvény alapján módosítani kellett, így

1. Az Alapítvány célja a Kispesti Deák Ferenc Gimnázium nevelő-oktató tevékenységének segítése, a Gimnáziumban folyó szaktárgyi és pedagógiai munka színvonalának emelése. Ennek érdekében az Alapítvány támogatja

 • az oktatás tárgyi feltételeinek javítását, az oktatástechnikai eszközök gyarapítását és korszerűsítését;
 • az anyanyelvi és népi kultúra ápolását, valamint az anyanyelvi illetve a nyelvi képzés színvonalát, emelő törekvéseket, kezdeményezéseket;
 • a Gimnáziumban folyó fakultatív oktatást, ennek keretében megvalósuló gyakorlati oktatás feltételeinek javítását;
 • a diákok számára tanulmányi versenyek kiírását és díjazását;
 • egyének, illetve kollektívák (pld. osztályközösség) belföldi és külföldi nyelvi, szakmai tanulmányútjait;
 • a diákok sportolási, táborozási és egyéb kulturális, szabadidős tevékenységét, matematika és régésztábor szervezését és lebonyolítását;
 • pályázatok benyújtásával, ösztöndíjak folyósításával, tanulók és tanárok tanulmányi, szakmai, pedagógiai továbbképzését, szakmai, módszertani kultúrájuk emelését;
 • kiemelkedő tanulmányi, illetve közösségi munkát végző tanulók jutalmazását;
 • végső szükség esetén a Gimnázium működéséhez való hozzájárulást;

2. E célok elérése érdekében az Alapítvány szervein keresztül

 • nevelési, oktatási, képességfejlesztési és ismeretterjesztési tevékenységet végez, különösen szakköröket, előadásokat szervez, szakemberek támogatásával segíti a diákok és tanárok felkészülését;
 • kulturális tevékenységet végez, ennek keretében a fontosabb évfordulókra figyelemmel helyismereti, irodalmi, egyéb művészeti vetélkedőket, szavalóversenyt szervez;
 • kulturális örökség megóvása érdekében feldolgozza a budapesti Wekerle telep történetét, a diákokkal és tanárokkal együttműködve támogatja a helyi műemlékek megóvását, diákkörök szervezésével közreműködik a hagyományok ápolásában, a műemlékek megóvásában és karbantartásában;
 • a természetvédelem és állatvédelem körében diákköröket, természetjáró csoportokat szervez a növények és állatok megmentése, természeti kincsek megóvása érdekében;
 • gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet végez a diákok számára a felvilágosító előadások, rendezvények, vetélkedők szervezésével, anyagilag és szakmailag támogatja a diákönkormányzatot és -érdekképviseletet;
 • sporttevékenységet végez a diákok és a tanárok számára szervezendő sportrendezvényekkel, megszervezi a gimnáziumi sportudvar létrehozását és működteti azt.

A rendelkezésünkre álló összeg változó (évente kb. 1 000 000, -1 500.00 Ft) ebből az informatika oktatás feltételeinek javításához, jól tanuló diákok jutalmazásához, táborok, projektek költségeihez, jutalomkönyvek biztosításához, sportfelszerelések, a médiaoktatáshoz szükséges eszközök beszerzéséhez nyújtunk segítséget.


KÖSZÖNET

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik a 2015. évi (564 368 Ft) személyi jövedelemadójuk 1 % - át felajánlották a Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumért Alapítványnak. A befolyt összegből támogattuk az iskolai projektek megvalósítását, a kiemelkedő tanulmányi munkát végző tanulók jutalmazását. Hozzájárultunk az oktató-nevelő munka körülményeinek javításához. Projektorokat, számítógépeket, sportfelszereléseket vásároltunk a diákok számára, korszerűsítettük a média oktatás technikai felszereltségét.
Reméljük, hogy céljaink megvalósítása érdekében jövőre is támogatják alapítványunkat.
Adószámunk: 18078549-1-43
A kuratórium

Köszönetünket fejezzük ki mindazon szülőknek, akik 2016 szeptemberében a Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumban tanuló diákok tanulmányi körülményeinek a javításához osztálytermeket újítottak fel.

A gimnázium vezetősége,
A Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumért Alapítvány kuratóriuma


BESZÁMOLÓK

2015 évi közhasznúsági jelentés (.pdf)
2014 évi közhasznúsági jelentés (.pdf)
2013 évi közhasznúsági jelentés (.pdf)
2012 évi közhasznúsági jelentés (.pdf)
2011 évi közhasznúsági jelentés (.pdf)

 

 

 

Akadálymentesítés be

Deak labor kiserletek

erasmus+

ftp

Út a tudományhoz

ProgeCad - Az AutoCAD R alternatívája

ITEC

AIESEC

Ökoiskola

Periódusos rendszer