DeakMedia

Nyári ügyeleti beosztás
2019.07.09.

A nyári szünet alatt ügyintézési lehetőség és vezetői ügyelet a következő időpontokban lesz:

Július 10., július 24., augusztus 7. és augusztus 21., 9:00 és 13:00 óra között.

Szeptemberi ebédbefizetés
2019.07.03.

Ebédbefizetés szeptember hónapra 2019.08.21-én és 22-én 8:00 és 16:00 óra között.

Természettudományos tábor 2019
2019.06.27.

A Nemzeti Tehetség Program jóvoltából iskolánk diákjai ebben a tanévben is lehetőséget kaptak, hogy részt vegyenek a már hagyományosnak mondható természettudományos táborunkban. Bővebben...

Amerikai kitüntetés a Deák gimnáziumnak
2019.06.12.

A Kispesti Deák Ferenc Gimnázium az Amerikai Kereskedelmi Kamarától elnyerte a Karrierorientációs Programban a legaktívabb iskola kitüntető címet. Bővebben...

A leendő kilencedikesek nyelvi csoportjainak beosztása
2019.06.12.

A 2019/2020-as tanévben induló osztályok tanulóinak második nyelv szerinti beosztása.

Média 9.A (.pdf)
Nyelvi előkészítő 9NyB, 9NyC (.pdf)

Középfokú beiratkozás
2019.06.04

Középfokú intézménybe történő beiratkozás folyamata a 2019/2020-as tanévre vonatkozóan. Bővebben...(.pdf)

Kedves Öregdiákok!
2019.05.10.

Várunk mindenkit szeretettel 2019. május 24-én, pénteken 16 órától a 100 éves Kispesti Deák Ferenc Gimnázium kissé kopott épületében a jubileumi öregdiák-találkozóra!
Kérjük, hozzátok magatokkal a nálatok lapuló relikviákat, hogy közösen idézhessük fel a múltat. A nálunk lévő fotókból és filmes anyagokból egész délután vetítést tartunk.

Program. (.pdf)

Kedves Felvételizők! Tisztelt Szülők!
2019.05.10.

Mivel többen jelezték, hogy nem érkezett meg postán a felvételről szóló levél, ezért a legfontosabb információkról ez úton is tájékoztatjuk a felvételt nyert diákokat valamint szüleiket, és a csatolt mellékleteket is közzé tesszük letölthető formában. (Tankönyvlistát a szülői értekezleten kérjenek azok, akik nem kapták meg postán a hivatalos értesítést a felvételről.) csibetábor (.pdf), egeszsegugyinyilatkozat (.pdf), masodiknyelv (.pdf)

Tájékoztatjuk a felvételt nyert tanulók szüleit, hogy 2019. június 03-án 17:30 órakor szülői értekezletet tartunk, melyen részvételükre számítunk.
A beiratkozás 2019. június 20-án, 8 órától 18 óráig lesz az iskolában.

Beiratkozáskor szíveskedjenek az általános iskolai bizonyítványt, az OM azonosító kártyát, a TAJ-kártyát, lakcím kártyát, oltási könyvet magukkal hozni.

A diákigazolvány igényléséhez szíveskedj elmenni egy okmányirodába, ahol készíttetned kell egy fényképet. Az okmányirodán kapott NEK-adatlapot a beiratkozáskor le kell adnod. Az új diákigazolványt várhatóan szeptemberben elkészíti az Oktatási Hivatal számodra.

Értesítjük a Szülőt és gyermekét, hogy a beiratkozással a tanuló vállalja az adott programhoz tartozó választható tanítási órákon való részvételét. A választható tanórai foglalkozást az értékelés és minősítés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamba lépés vonatkozásában úgy kell tekinteni, mint a kötelező tanítási órát.

Kedves Felvételizők! Tisztelt Szülők!
2019.04.25.

Az egyeztetett felvételi jegyzék alapján intézményünkbe felvett tanulók listája:
letöltés(.pdf)

(A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete 40. § (1) alapján a nyilvánosságra hozott jegyzékben a jelentkező az oktatási azonosító számával szerepel.)

Gratulálunk a gimnáziumunkba bejutott tanulóknak!

A felvételről, illetve elutasításról szóló értesítéseket a napokban feladjuk postára. Az értesítés mellé - a felvett tanulóknak - információs levelet mellékelünk. Kérjük, figyelmesen olvassák el, és tartsák be a megjelölt határidőket!
A 2019/2020-as tanévben induló osztályok csoportbeosztása a 01 és 03 kód esetén az angol nyelvi szintfelmérő alapján történik. A 02 és 04 (német) csoportok is megírják a szintfelmérőt, a csoport nyelvi szintjének meghatározása céljából. A szintfelmérő időpontja: 2019. május 13. 14:00 óra. A tankönyvek rendelése a szintfelmérő eredményének ismeretében fog történni.

Deák gimisek Törökországban
2019.04.24.

A Kispesti Deák Ferenc Gimnázium tanulói, április 12-e és 19-e között az isztambuli Kabatas gimnáziummal (Kabatas High School) szervezett közös programon vettek részt. A Kispest Önkormányzata által is támogatott testvériskolai kapcsolat keretében a galíciai, a Törökországban, Gallipolinál és Palesztinában – a törökökkel együtt harcoló – elesett magyar és török hősi halottakra is emlékeztek. Bővebben...

Májusi ebédbefizetés
2019.04.10.

Ebédbefizetés május hónapra 2019.04.16-án és 17-én 8:00 és 16:00 óra között. Összeg: 10 145 Ft.

Győzelem németországi tanulmányi versenyen
2019.04.09.

Nagy az öröm a Kispesti Deák Ferenc Gimnázium 9. B. osztályában! Gutmayer Helga német tanárnő és Vörösmarty Balázs osztályfőnök tanítványai elindultak az Észak- Rajna-Vesztfália tartomány által kiírt tanulmányi versenyen, és első helyezést értek el.
Az idén 66. alkalommal került megrendezésre ez a verseny, melynek címe: Találkozás Kelet-Európával. Bővebben...

Szülői fogadóóra
2019.04.06.

Tisztelt Szülők!

Intézményünkben, 2019. április 8-án, tanáraink 17:00 és 19:00 óra között fogadóórát tartanak.

Deák és kora tematikus napok
2019.03.21.

Gimnáziumunk, Deák és kora címmel tematikus napokat szervezett március 13-14-én a Diákönkormányzat bevonásával. Fontos volt, hogy diákjainak megismerhessék azokat a nemzeti emlékhelyeket, amelyek a névadónkhoz, vagy kortársaihoz kapcsolódtak. Beszámoló (.pdf). Plakát (.pdf)

Ideiglenes felvételi rangsor 2019
2019.03.12.

A 2019/20-as tanévre 793 tanuló 1045 tagozat jelöléssel adta be jelentkezését a Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumba. A felvételi eljárás a szóbeli vizsgákkal lezárult. A diákok felvételi rangsora a hozott osztályzatokból, a központi írásbeli vizsga, valamint a szóbeli meghallgatás eredményei alapján készült el.

Az Oktatási Hivatal kérésére, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete 40. § (1) alapján a nyilvánosságra hozott jegyzékben a jelentkező az oktatási azonosító számával kell, hogy szerepeljen, egyéb személyes adatai nélkül. Ha a jelentkező a 37. § (7) bekezdése szerint a jelentkezési lapon kérte, hogy egyéni adat, jelige alkalmazásával szerepeltessük, akkor az okatási azonosító helyett a jelentkező egyéni adatát, jeligéjét tüntettük fel. Megértésüket köszönjük.

  • Az ideiglenes felvételi jegyzék letöltése:

01 (média)
02 (nyelvi előkészítő haladó angol - emelt szintű matematika, természettudományos oktatásssal)
03 (nyelvi előkészítő haladó angol )
04 (nyelvi előkészítővel induló német nemzetiségi nyelvoktató csoport)

    • A felvételiző tanulók részletes eredményei az alábbi tagozatkódokra kattintva megtekinthetők (a 02-es tagozaton az összpontszám meghatározásánál a matematika írásbeli kétszeres szorzóval szerepelt)

Felhívjuk a figyelmet, hogy a végleges felvételi döntés határideje 2019. április 26. Eddig az időpontig az ideiglenes felvételi jegyzék – az esetleges visszalépések függvényében – módosulhat

Szóbeli felvételi tájékoztató
2019.02.25.

Tisztelt Jelentkezők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a szóbeli vizsgára azokat a jelentkezőket hívjuk be, akik a hozott pontokból és az írásbeli eredményekből elérték a következő pontszámot:

0001 tagozat: 89 pont
0002 tagozat: 93 pont
0003 tagozat: 95 pont
0004 tagozat: 95 pont

Kérjük, hogy a szóbeli vizsgára hozzák magukkal a magyar és matematika füzetet, az ellenőrző könyvet (digitális napló esetén a félévi értesítőt) és egy felbélyegzett, címzés nélküli borítékot! A német nemzetiségi csoportba jelentkező tanulók német írásbeli tesztet töltenek ki a szóbeli beszélgetés után. Ennek időtartama 35 perc.

A szóbeli meghallgatások időpontjai: letöltés(.pdf)

A 02 tagozatra jelentkezők összpontszámának számításánál a matematika írásbeli eredménye kétszeres szorzóval szerepelt. (magyar + 2*matematika)*100/150
Kódok: 01-es tagozat esetén I-irodalom, M-média, T-történelem , 02-es tagozat esetén F-fizika, K-kémia, B-biológia
Előzetes választás hiányában a kérdezett tantárgy meghatározása a jelentkezések arányában történt.

Felvételi pontok számítása:
1. Általános iskolai 7. évfolyam évvégi, 8. évfolyam félévi átlag: átlag * 10 pont (max 50 pont) (készségtantárgyak nélkül)
2. Írásbeli magyar: max 50 pont
3. Írásbeli matematika: max 50 pont. Írásbeli felvételi dolgozatok: max 100 pont (02 tagozatkód esetében matematika szerint súlyozva)
4. Szóbeli: max 50 pont.
Összesen: 200 pont

Felvételi tájékoztató
2019.02.19

Tisztelt Jelentkezők!

A 0001 és 0002 tagozat esetében szükséges a szóbeli tantárgy megjelölése. Aki ezt a jelentkezési lapon elmulasztotta, az az iskola e-mail címére (kdfg19@gmail.com) név és OM azonosító feltüntetésével feltétlenül pótolja, legkésőbb február 21-ig. Amennyiben ezt nem teszik meg, a szóbeli csoportbeosztás csak a szabad helyek arányában történik, utólagos kérelmeket nincs lehetőségünk figyelembe venni.

Tájékoztató az érettségiről és a felsőfokú továbbtanulásról
2019.01.15.

"Tájékoztató az érettségiről és a felsőfokú továbbtanulásról" előadás anyaga letölthető: .pdf

Központi írásbeli vizsga tájékoztató
2019.01.10.

A középfokú beiskolázás központi írásbeli vizsgáival kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk:

  1. Az írásbeli vizsgák kezdésének időpontja egységesen 2019. január 19-én (szombat) 10 óra.
  2. A vizsga 2x45 percet vesz igénybe (kivéve a mentességeket). Megjelenés 20 perccel a vizsga megkezdése előtt. A két feladatlap kitöltése között 15 perc szünet van. Először a magyar nyelvi, majd a matematikai feladatlapot oldják meg a tanulók. A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható. Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.
  3. A kijavított dolgozatok megtekintésének időpontja: 2019. január 29-én, 8:00 - 16:00 óra. A központi írásbeli vizsga kijavított dolgozatairól a vizsgázó és szülője elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet. Amennyiben a kijavított dolgozatokat le szeretné fénymásoltatni, kérjük ezt az írásbeli napján 11:00 és 12:30 között az iskola aulájában, a fénymásolási díj (400 Ft) befizetésével egyidejűleg kérelmezze.
  4. A vizsgázó és szülője a javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig - tizenhat óráig - írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel. A felvételi vizsga eredményéről az értékelő lapokat 2019. február 6-án és 7-én 8:00-16:30-ig az iskola titkárságán vehetik át a tanulók illetve a szülők.
  5. A központi írásbeli vizsgára jelentkező tanulók beosztása: Letöltés (.pdf )

Tisztelt Szülők, Kísérők!

Kérjük, hogy a felvételi vizsgára a tanuló hozza magával a diákigazolványát vagy a személyi igazolványát.
Kérjük, hogy a gimnázium bejáratáig kísérjék a 8. osztályos tanulókat. Az épületbe 11:00 óráig kizárólag a felvételiző tanulók léphetnek be. Megértésüket köszönjük.

Februári ebédbefizetés
2019.01.10.

Februári ebédbefizetési időpontok:

2019. január 16-án és 17-én 8:00 és 16:00 óra között.

Tanári fogadóóra
2018.12.01

Tisztelt Szülők!

December 3-án (hétfő) 17:00 órától tanári fogadóórát tartunk.

Pályaválasztási tájékoztató
2018.11.21

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

2018. november 26-án 18:00 órától pályaválasztási szülői értekezletet tartunk.

Nyílt napok diákok és szülők számára:

A nyílt napok időpontja 2018. november 27. (kedd) és november 28. (szerda) 14:00 óra.
Fórum, szaktanári tájékoztatók és tantermi túrák általános iskolás tanulók és szüleik számára.

2018. november 26-án megtartott szülői tájékoztatón elhangzott előadások prezentációi: média, idegen nyelv, informatika, humán, tt, felvételi (.pdf)

Decemberi ebédbefizetés
2018.11.08

Decemberi ebédbefizetési időpontok:

2018. november 20-án és 21-én 8:00 és 16:00 óra között.

Deák napok
2018.10.24.

A Kispesti Deák Ferenc Gimnázium névadója tiszteletére minden évben megrendezi hagyományőrző iskolai programját a Deák napokat, amire idén október 24. és 26. között kerül sor. A háromnapos program számtalan érdekességet kínál az iskola tanulói számára. Részletek a programokból: diákigazgató beiktatása, Deák-torta készítése, Irodalmi teaház, Előadások nem középiskolás fokon, fordított nap, csibeavatás. Bővebben a DeákMédián...

Október 23-ai megemlékezés
2018.10.08

Intézményünkben az október 23-ai megemlékezést október 19-én tartjuk. A módosított tanítási nap programja: (Letöltés .pdf)

ErasmusDay
2018.10.04

A Kispesti Deák Ferenc Gimnázium sikeres Erasmus+ pályázata kapcsán részt vesz a nemzetközi ErasmusDay szervezésében.  Iskolánk ezúttal egy workshop keretében szeretné megosztani a külföldi továbbképzések alkalmával megismert IKT alkalmazások gyakorlati, mindennapi, a tanításban való használatának lehetőségeit.

Szeretettel várunk minden érdeklődő általános és középiskolai tanárt, aki mindennapi gyakorlatába szeretné beépíteni a mobiltelefonok, IKT alkalmazások használatát. Bővebben...

Látogatás az Aquincumba
2018.09.26

Már hagyomány a Deákban, hogy szeptember elején a 10. évfolyam Aquincumba látogat. Idén 2018. szeptember 07-én ismerkedhettek meg a diákok egy rendkívüli történelem óra keretében Pannónia történetével és az itt élők hétköznapjaival. Bővebben...

Felvételi előkészítő nyolcadikosoknak
2018.09.26

Magyar nyelvből, matematikából és angol nyelvből felvételi előkészítőt tartunk. Jelentkezési határidő: 2018. október 19., péntek
Bővebben...
Jelentkezési lap

Októberi ebédbefizetés
2018.09.12

Októberi ebédbefizetési időpontok:

2018. szeptember 18-án és 19-én 8:00 és 16:00 óra között.

Tisztelt Szülők!
2018.09.07

2018. szeptember 10-én 17:30 órás kezdettel szülői értekezleteket tartunk. A kezdő osztályok 9.A, 9NY/B és 9NY/C értekezletei 17:00 órakor kezdődnek.

Szeptemberi ebédbefizetés
2018.08.19

Szeptemberi ebédbefizetési időpontok:

2018. augusztus 21-én és 22-én 9:00 és 13:00 óra között.

Humanoid Robotok a Deákban
2018.06.27

A Nemzeti Tehetség Program pályázatán két humanoid robotot nyert a Kispesti Deák Ferenc Gimnázium. Bővebben...

Természettudományos tábor 2018
2018.06.27

Iskolánk diákjai a Nemzeti Tehetség Programnak köszönhetően idén már sokadik alkalommal kaptak lehetőséget, hogy részt vegyenek természettudományos táborunkban. A tábor már hagyományos programnak tekinthető, de idén először egy egész éves folyamatos előkészítő munka „gyümölcseként” valósult meg. Bővebben...

Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumért Alapítvány
Adószámunk: 18078549-1-43

Köszönjük felajánlásukat és kérjük adójuk 1%-val továbbra is támogassák alapítványunk céljait!

© Kispesti Deák Ferenc Gimnázium
Akadálymentesítés be

Deak labor kiserletek

erasmus+

ftp

Út a tudományhoz

ProgeCad - Az AutoCAD R alternatívája

ITEC

AIESEC

Ökoiskola

Periódusos rendszer