Erasmus+

ERASMUS +

KÖZNEVELÉSI MOBILITÁSI PÁLYÁZAT

Uniós támogatást nyert a Kispesti Deák Ferenc Gimnázium
„Tárt kapuk, avagy új módszerek alkalmazása iránti fogékonyság növelése”
című pályázata

Büszkék vagyunk arra, hogy intézményünk szakavatott, a változások követésére nyitott, innovatív tantestülettel rendelkezik. Évek óta sikerrel veszünk részt uniós pályázatokon. A HEFOP és TÁMOP pályázati programoknak köszönhetően különösen megnövekedett a módszertani továbbképzéseken résztvevő pedagógusaink száma.

Legújabb sikerünk, hogy az Erasmus+ KA1 köznevelési mobilitási pályázatunkkal ismét Európai Uniós pályázatot nyertünk.

11 mobilitáson 10 kollégánk fog részt venni annak érdekében, hogy a jövőben nemzetközi projekteket valósíthassunk meg a Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumban Európa más országaiban működő intézményekkel együtt. Intézményi stratégiánkban megfogalmazottaknak megfelelően, módszertani kultúránk folyamatos megújítása mellett, célunk a nemzetköziesítés. Ehhez segítségül szolgálnak a nemzetközi mobilitások, melyeken való részvétel által növekszik az új, nemzetközi téren bevált módszertanok iránti fogékonyságunk. Mindez hozzájárul fejlesztési céljaink, a hatékony tehetséggondozás, a módszertani sokszínűség, a személyközpontú nevelés megvalósításához, az IKT kompetenciáink további, a XXI. századi gyermekekhez igazodó fejlesztéséhez.

A célok megvalósításához szükségünk van jó idegen nyelvtudással rendelkező pedagógusokra, interkulturális kompetenciáink elmélyítésére, külföldön szerzett pedagógiai, módszertani tapasztalatok szerzésére, további jó gyakorlatok megvalósítására, nemzetközi projektmenedzseri ismeretekre.

Az Erasmus+ mobilitási projektbe bevont munkatársak valamennyien nyitottak konkrét célunk megvalósítására, a nemzetköziesítésre, az innovációra, a megújulásra. A nemzetközi továbbképzéseken szerzett tapasztalatok megfelelő motivációt fognak jelenteni az interkulturális nevelés és együttműködés megvalósításában. Legfontosabb célunk az, hogy a megszerzett és fejlesztett kompetenciáink, az ennek nyomán megvalósuló nemzetközi projektek hozzájáruljanak ahhoz, hogy diákjainkat toleráns, európai értékrenddel bíró az európai mobilitásban rejlő lehetőségeket kihasználni képes polgárokká neveljük.


Az alábbi mobilitások megvalósítására nyertünk uniós támogatást:

  Továbbképzés Időpont Időpont Helyszín
 1. Fodor Andrea

Interactive teaching - Using educational games and new technology in order to enhance learners` motivation

2017.07.17.

2017.07.23.

Oslo
Norvégia

 1. Fencz Györgyné

Sprachkurs - Deutsch

2017.07.23.

2017.08.12.

Berlin Németország

 1. Barócsiné dr Kirilova Sztefka

Modern British Culture

2017.08.14.

2017.08.25.

Oxford
Nagy-Britannia

 1. Valkó Krisztina

Neue Ressourcen für den Unterricht

2017.08.27.

2017.09.02.

Piran
Szlovénia

 1. Gutmayer Helga

Creative Activities & Motivating Materials for Teaching English at Secondary Level

2017.09.03.

2017.09.15.

Cambridge
Nagy-Britannia

 1. Czentye Szilvia

Drama in the secondary classroom and theatre studies

2017.09.24.

2017.10.07.

Southampton
Nagy-Britannia

 1. Lázár András

Mobile Devices in Education

2017.10.02.

2017.10.07.

Lisszabon
Portugália

 1. Lantos Dóra

How to use Tablets, Educational Apps and Social Media in your Classroom

2017.10.09

2017.10.20.

Firenze
Olaszország

 1. Szabóné Gábor Anikó

Projektmanagement für interkulturelle Austauschprojekte in Europa

2017.10.22.

2017.10.27.

Porto
Portugália

 1. Fencz György Sándorné

Ansprüche und Praxis der Förderung an finnischen Schulen

2018.03.10.

2018.03.18.

Oulu
Finnország

 1. Vörösmarty Balázs

Using Web 2.§ Tools in
school environments

2018.03.17.

2018.03.24.

Barcelona
Spanyolország

 

Beszámolók (.pdf)

Szakmai nap
Őszi pedagógiai napok
Zárókonferencia

 

ERASMUS+ pályázat lezárása

A Kispesti Deák Ferenc Gimnázium tanárai sikeres projektet zártak. Tárt kapuk, avagy a módszertani megújulás iránti fogékonyság növelése című, az Erasmus+ keretén belül megvalósított uniós pályázat segítségével 10 tanár vett részt (a tanárikar egynegyede) 11 nemzetközi továbbképzésen: az intézmény igazgatója, két helyettese, angol, német, informatika, biológia, fizika, magyar-és matematika szakos tanárok. Ez teremtette meg annak a lehetőségét, hogy minél több tantárgy bevonásával új utakat teremtsen a gimnázium a tanításban, nemzetközi szemléletet alakítson ki és fejlessze a tanárok nyelvtudását. A továbbképzések Norvégiában, Németországban, Angliában, Olaszországban, Portugáliában, Finnországban és Spanyolországban zajlottak le. A gimnázium pedagógusai más országok tanáraival együtt tanultak a kurzusokon, ezáltal lehetőségük volt sokoldalú szakmai ismeretségek kötésére. A résztvevők és az intézmény azon céljai, hogy a megszerzett tudást hatékonyan kamatoztassák osztálytermi munkájuk során, megújuljanak módszertanilag, frissen szerzett tudásukat széles körben átadják, megvalósultak.
A következő tanévek megmutatják, hogy a megszerzett és fejlesztett tudás, az ennek nyomán megvalósuló nemzetközi projektek hozzájárulnak ahhoz, hogy a gimnázium diákjai toleráns, európai értékrenddel bíró, az európai mobilitásban rejlő lehetőségeket kihasználni képes, de magyarságukat megőrző, tehetséges, motivált polgárokká válnak.
Workshopok, bemutató órák, előadások keretében, szakmai konferenciákon, műhelyfoglalkozásokon, nyílt napokon osztották meg frissen szerzett tudásukat a gimnázium tanárai az érdeklődő kerületi, tankerületi és fővárosi kollegáknak.

 

https://uj.kispest.hu/kispest/helytortenet/velunk-tortent/7604-modszertani-megujulas-a-deak-gimnaziumban


 

Akadálymentesítés be

Deak labor kiserletek

erasmus+

ftp

Út a tudományhoz

ProgeCad - Az AutoCAD R alternatívája

ITEC

AIESEC

Ökoiskola

Periódusos rendszer

100 éves a gimnázium