2017/2018-as tanév

Humanoid Robotok a Deákban
2018.06.27

A Nemzeti Tehetség Program pályázatán két humanoid robotot nyert a Kispesti Deák Ferenc Gimnázium. Bővebben...


Természettudományos tábor 2018
2018.06.27

Iskolánk diákjai a Nemzeti Tehetség Programnak köszönhetően idén már sokadik alkalommal kaptak lehetőséget, hogy részt vegyenek természettudományos táborunkban. A tábor már hagyományos programnak tekinthető, de idén először egy egész éves folyamatos előkészítő munka „gyümölcseként” valósult meg. Bővebben...


IKSZ börze - avagy diákok találkozása a fogadó intézményekkel
2018.06.15

Rohanó világunkban saját magunkra is alig van időnk, nemhogy más/mások megsegítésére. Sokan emiatt nem is értik az iskolai közösségi szolgálat lényegét. Fontos, hogy ez megváltozzon és egy pozitív gondolat társuljona közösségi szolgálat kifejezéshez. Bővebben...


A leendő kilencedikesek nyelvi csoportjainak beosztása
2018.05.28.

A 2018/2019-es tanévben induló osztályok beosztása az angol nyelvi szintfelmérő alapján.

Média (.pdf)
Nyelvi előkészítő9NyB (.pdf)
Nyelvi előkészítő9NyC (.pdf)

Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!

A beiratkozás 2018. június 21-én, 8 órától 18 óráig lesz. Beiratkozáskor szíveskedjenek az általános iskolai bizonyítványt, az OM azonosító kártyát, a TAJ kártyát, a kitöltött egészségügyi lapot és az okmányirodában beszerzett fénykép-azonosítót (NEK azonosító) magukkal hozni.


Kedves Felvételizők! Tisztelt Szülők!
2018.04.20.

Az egyeztetett felvételi jegyzék alapján intézményünkbe felvett tanulók listája:
letöltés(.pdf)

(A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete 40. § (1) alapján a nyilvánosságra hozott jegyzékben a jelentkező az oktatási azonosító számával szerepel.)

Gratulálunk a gimnáziumunkba bejutott tanulóknak!

A felvételről, illetve elutasításról szóló értesítéseket a napokban feladjuk postára. Az értesítés mellé - a felvett tanulóknak - információs levelet mellékelünk. Kérjük, figyelmesen olvassák el, és tartsák be a megjelölt határidőket!
A 2018/2019-es tanévben induló osztályok csoportbeosztása a 01 és 03 kód esetén az angol nyelvi szintfelmérő alapján történik. A 02 és 04 (német) csoportok is megírják a szintfelmérőt, a csoport nyelvi szintjének meghatározása céljából. A szintfelmérő időpontja: 2018. május 11. 14:00 óra. A tankönyvek rendelése a szintfelmérő eredményének ismeretében fog történni.


Deákos siker a katasztrófavédelmi versenyen
2018.04.18.

Immáron, több éve hagyomány, hogy a Kispesti Deák F. Gimnázium is képviselteti magát a Dél-Pesti katasztrófavédelmi versenyen.
Ebben az évben április 11-én került sor az önkormányzati támogatással megrendezett kerületi versenyre, melyre 7 általános iskolai felső tagozatos és 7 középiskolás csapat jelentkezett. Bővebben...


Szülői fogadóóra
2018.04.06.

Tisztelt Szülők!

Intézményünkben, 2018. április 9-én, tanáraink 17:00 és 19:00 óra között fogadóórát tartanak.


Tanulói kérdőívek
2018.04.09.

Tanulói általános kérdőív

Tanulói szaktárgyi kérdőív:


Március 15-ei megemlékezés
2018.03.12.

Kedves Szülők!

Idén az 1848-1849-es Megemlékezés iskolán kívüli program lesz. A részletes program: Leltöltés (.pdf)

Társadalomtudományi MK tagjai


Ideiglenes felvételi rangsor 2018
2018.03.09.

A 2018/19-es tanévre 777 tanuló 1050 tagozat jelöléssel adta be jelentkezését a Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumba. A felvételi eljárás a szóbeli vizsgákkal lezárult. A diákok felvételi rangsora a hozott osztályzatokból, a központi írásbeli vizsga, valamint a szóbeli meghallgatás eredményei alapján készült el.

Az Oktatási Hivatal kérésére, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete 40. § (1) alapján a nyilvánosságra hozott jegyzékben a jelentkező az oktatási azonosító számával kell, hogy szerepeljen, egyéb személyes adatai nélkül. Ha a jelentkező a 37. § (7) bekezdése szerint a jelentkezési lapon kérte, hogy egyéni adat, jelige alkalmazásával szerepeltessük, akkor az okatási azonosító helyett a jelentkező egyéni adatát, jeligéjét tüntettük fel. Megértésüket köszönjük.

  • Az ideiglenes felvételi jegyzék letöltése:

01 (média)
02 (nyelvi előkészítő haladó angol - emelt szintű matematika, természettudományos oktatásssal)
03 (nyelvi előkészítő haladó angol )
04 (nyelvi előkészítővel induló német nemzetiségi nyelvoktató csoport)

    • A felvételiző tanulók részletes eredményei az alábbi tagozatkódokra kattintva megtekinthetők (a 02-es tagozaton az összpontszám meghatározásánál a matematika írásbeli kétszeres szorzóval szerepelt)

Felhívjuk a figyelmet, hogy a végleges felvételi döntés határideje 2018. április 27. Eddig az időpontig az ideiglenes felvételi jegyzék – az esetleges visszalépések függvényében – módosulhat.


DÖK nap 2018
2018.03.07.

Kedves Szülők!

Március 13-án kerül sor az iskolai DÖK napra (kötelező iskolai nap), a tanulók 17 helyszín közül választhattak. A programok helyszíneire a tanulók önállóan érkeznek és a program végén onnan önállóan távoznak. A csoportokat a program ideje alatt tanárok fogják kísérni. A tanulóknál legyen diákigazolvány.

A 2018. március 13-ai DÖK nap helyszínei. Letöltés (.pdf)


Szóbeli felvételi tájékoztató
2018.02.26.

Tisztelt Jelentkezők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a szóbeli vizsgára azokat a jelentkezőket hívjuk be, akik a hozott pontokból és az írásbeli eredményekből elérték a következő pontszámot:

0001 tagozat: 85 pont
0002 tagozat: 94 pont
0003 tagozat: 93 pont
0004 tagozat: 96 pont

Kérjük, hogy a szóbeli vizsgára hozzák magukkal a magyar és matematika füzetet, az ellenőrző könyvet (digitális napló esetén a félévi értesítőt) és egy felbélyegzett, címzés nélküli borítékot! A német nemzetiségi csoportba jelentkező tanulók német írásbeli teszt kitöltésével kezdik a felvételit. Ennek időtartama 35 perc. Utána kerül sor a szóbeli felvételi beszélgetésre.

A szóbeli meghallgatások időpontjai: letöltés(.pdf)

A 02 tagozatra jelentkezők összpontszámának számításánál a matematika írásbeli eredménye kétszeres szorzóval szerepelt. (magyar + 2*matematika)*100/150

Felvételi pontok számítása:
1. Általános iskolai 7. évfolyam évvégi, 8. évfolyam félévi átlag: átlag * 10 pont (max 50 pont) (készségtantárgyak nélkül)
2. Írásbeli magyar: max 50 pont
3. Írásbeli matematika: max 50 pont. Írásbeli felvételi dolgozatok: max 100 pont (02 tagozatkód esetében matematika szerint súlyozva)
4. Szóbeli: max 50 pont.
Összesen: 200 pont


Szülői értekezletek
2018.02.02.

Tisztelt Szülők!

2018. február 5-én 17:30 órás kezdettel szülői értekezleteket tartunk. A 9.C, 10.C és 11.B osztályok értekezletei más időpontban kerülnek megszervezésre.


Központi írásbeli vizsga tájékoztató
2018.01.10.

A középfokú beiskolázás központi írásbeli vizsgáival kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk:

  1. Az írásbeli vizsgák kezdésének időpontja egységesen 2018. január 20-án (szombaton) 10 óra.
  2. A vizsga 2x45 percet vesz igénybe (kivéve a mentességeket). Megjelenés 20 perccel a vizsga megkezdése előtt. A két feladatlap kitöltése között 15 perc szünet van. Először a magyar nyelvi, majd a matematikai feladatlapot oldják meg a tanulók. A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható. Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.
  3. A kijavított dolgozatok megtekintésének időpontja: 2018. január 31. 8:00 - 16:00 óráig. A központi írásbeli vizsga kijavított dolgozatairól a vizsgázó és szülője elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet. Amennyiben a kijavított dolgozatokat le szeretné fénymásoltatni (január 31-én a megtekintés napján), kérjük ezt az írásbeli napján 11:00 és 12:30 között az iskola aulájában, a fénymásolási díj (400 Ft) befizetésével egyidejűleg kérelmezze.
  4. A vizsgázó és szülője a javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig - tizenhat óráig - írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel. A felvételi vizsga eredményéről az értékelő lapokat 2018. február 7-én és 8-án 8:00-16:30-ig az iskola titkárságán vehetik át a tanulók illetve a szülők.
  5. A központi írásbeli vizsgára jelentkező tanulók beosztása: Letöltés (.pdf )

Tisztelt Szülők, Kísérők!

Kérjük, hogy a felvételi vizsgára a tanuló hozza magával a diákigazolványát vagy a személyi igazolványát.
Kérjük, hogy a gimnázium bejáratáig kísérjék a 8. osztályos tanulókat. Az épületbe 11:00 óráig kizárólag a felvételiző tanulók léphetnek be. Megértésüket köszönjük.


Tájékoztató az érettségiről és a felsőfokú továbbtanulásról
2018.01.09.

"Tájékoztató az érettségiről és a felsőfokú továbbtanulásról" előadás anyaga letölthető: .pdf


Hulladékcsökkentési hét
2017.12.21

Iskolánk idén először csatlakozott a november végi Európai Hulladékcsökkentési héthez. Bővebben...


Csoki és cipós-doboz ajándékgyűjtés
2017.12.21

A Karácsony előtti időszak az ajándék vásárlásán túl, az adományozásról az elesettekkel, a rászorultakkal, a nehéz helyzetbe kerülőkkel való sorsközösséget vállalás kiemelt ideje is.
Ezt a segítő lelkületet próbáltuk a diákjaink szívébe elültetni és készséggé fejleszteni, ebben az évben is, immáron 2 irányból is. Bővebben...


3D nyomtatás
2017.11.27

M5 riport intézményünkben zajló 3d-s nyomtatási tevékenységről.

https://youtu.be/da9AR26jKgY


Tanári fogadóóra és szülői fórum
2017.11.27

November 27-én 17:00 órától tanári fogadóórát és szülői fórumot tartunk. A szúlői fórum témája a 10. osztályosok fakultáció választása.


Pályaválasztási tájékoztató
2017.11.18.

Pályaválasztási tájékoztató:

2017. november 20-án megtartott szülői tájékoztatón elhangzott előadások prezentációi: média, idegen nyelv, informatika, humán, felvételi (.pdf)

Nyílt napok diákok és szülők számára:

2017. november 21. és november 22. (14.00 Fórum általános iskolások részére (szaktanári tájékoztató, tantermi túra, filmvetítés)


Deák napok
2017.10.20.

A Kispesti Deák Ferenc Gimnázium névadója tiszteletére minden évben megrendezi hagyományőrző iskolai programját a Deák napokat, amire idén október 24. és 27. között kerül sor. Az ötnapos program számtalan érdekességet kínál az iskola tanulói számára. Program és beosztás...


AIESEC hallgató fogadása
2017.10.18.

Tisztelt Szülők!

Az AIESEC nemzetközi hallgatói szervezettel együttműködési megállapodása van
gimnáziumunknak. Ennek keretében iskolánk 4-6 hétre önkéntest fogadhat be, integrálhatja az oktatásba és színesebbé teheti vele az intézmény életét.

A tanulóink számára a különböző kultúrák megismerése egyedülálló élményt, motivációt nyújt, szélesíti látókörüket és megalapozza nyitottságukat más kultúrák felé.
Már járt önkéntes iskolánkban Oroszországból, Törökországból, Braziliából, Kamerunból, az idén novemberben pedig Ukrajnából érkezik. Nagyon pozitívak a tapasztalataink, és a fogadó családok is életre szóló élményekről számolnak be.

Keresünk olyan családot, aki november 11-től, kb. december 20-ig az Ukrajnából érkező, nagyon szimpatikus, lelkes fiatal önkéntes lányt (Veronika) szívesen befogadja, szállást és napi kétszeri étkezést biztosít számára.  Veronika kiválóan beszél angolul és oroszul. Érdeklődés esetén elküldjük bemutatkozó videóját.

A mellékelt oldalakon részletes tájékoztatást találnak a programról.

Amennyiben felkeltette érdeklődésüket ez a lehetőség, kérem jelezzék mielőbb.

347-9041
kdfg19@gmail.com

Üdvözlettel

Fencz Györgyné
intézményvezető


Deák Mozi 2017
2017.09.29.

A hagyományos Deák Mozi szeptember 15-én este került megrendezésre, most már második alkalommal az iskola udvarán. Jó hangulatban lehetett megtekinteni az előző tanév médiás tanulóinak kisfilmjeit. Köszönet a szervezőknek és a DeákMédiának.

A vetített filmek listája:

#deaklife Deák Mannequin Challange (Kaszás Krisztián, Dénes Milán, Doszpoth Viktor)
https://www+9.youtube.com/watch?v=seH5FJzh4NY
Csibetábor (Kaszás Krisztián, Dénes Milán, Doszpoth Viktor)
https://www.youtube.com/watch?v=dmmx5cfjd_Y&t=1s
Csibeavatás (Kobelmüller Detti-Pomázi Viktor)
https://www.youtube.com/watch?v=lk-LpKADuLA
Don Deák Filmes Napok (Szentpétery Kristóf)
https://www.youtube.com/watch?v=3Jpq7_KSwmo&t=93s
Ballagás (Várnagy Dorottya)
https://www.youtube.com/watch?v=-iALYT3JPBs&feature=youtu.be
Karácsonyi ének (Dénes Milán-Doszpoth Viktor)
https://www.youtube.com/watch?v=av0BEH4vf0s&feature=share


Felvételi előkészítő nyolcadikosoknak
2017.09.18.

Magyar nyelvből, matematikából és angol nyelvből felvételi előkészítőt tartunk. Jelentkezési határidő: 2017. október 20., péntek
Bővebben...
Jelentkezési lap


Csibetábor 2017
2017.09.11


Akadálymentesítés be

Deak labor kiserletek

erasmus+

ftp

Út a tudományhoz

ProgeCad - Az AutoCAD R alternatívája

ITEC

AIESEC

Ökoiskola

Periódusos rendszer

100 éves a gimnázium