Hefop 3.1.3

A projekt célja és a programban résztvevők

A projekt célja: A Kispesti Deák Ferenc Gimnázium pedagógusainak továbbképzése, az iskola pedagógiai programjának megújítása a korszerű eljárások és pedagógiai eszközrendszerek beillesztésével. Pozitív tanulói attitűdök kialakítása annak érdekében, hogy a diákokban kialakulhasson az egész életen át tartó tanulás iránti igény. Az adaptáció során sajátos célkitűzésünk a társadalmi különbségekből eredő, tanulási sikerekben megnyilvánuló különbségek mérséklése.

Az iskolában tanító tanárok pedagógiai kultúrájának átalakítása szükséges ahhoz, hogy a kompetencia alapú oktatás és nevelés meghonosodhasson a gimnáziumban. Ez a módszertani változás a lexikális tudást preferáló, főként frontális foglalkoztatást feltételező ismeretátadást szorítja háttérbe. Eközben a digitális kultúra oktatási eszközrendszerének alkalmazása is lényegesen nagyobb teret kap a tanórákon.

A programban résztvevő tanárok 120 órás továbbképzéseken sajátítják el a kompetencia-alapú oktatáshoz szükséges képességeket és készségeket. Ezek birtokában készíthetik el az új pedagógiai programot, mely szem előtt tartja, hogy a diákokat olyan versenyképes tudással kell "felruházni", amely a munkaerő-piaci boldogulásukat elősegíti. (Pl. digitális eszközök biztos használata, idegen nyelv ismerete, az egész életen át tartó tanulásra való képesség, az ismeretek kreatív alkalmazása). Ezek birtokában az iskolát befejező fiatalok képesek lesznek önmaguk továbbképzésére, a változó feltételekhez való rugalmasabb alkalmazkodásra.  Konkrét cél a központilag tesztelt programcsomagoknak és módszereknek  az intézmények sajátosságaihoz, valamint a helyi környezet igényeihez való igazítása és bevezetése. Az adaptáció során sajátos célkitűzésünk a társadalmi különbségekből eredő, tanulási sikerekben megnyilvánuló különbségek mérséklése.
Az új kihívásoknak megfelelő iskolai környezet megteremtéséhez nélkülözhetetlen az innovatív iskolavezetés. Nekik kell megteremteniük a szervezeti feltételeket arra, hogy a pedagógusok az új típusú tartalmakat és eljárásokat napi munkájuk során eredményesen alkalmazni tudják. A szükséges ismeretekhez ők is a továbbképzéseken jutnak hozzá.

A projekt célcsoportjai:

Közvetlen célcsoport: Az iskola igazgatója, Petrovics Judit egyik igazgatóhelyettese, Fencz Györgyné - aki egyben a projekt menedzsment vezetői feladatait is ellátja, a megvalósításban résztvevő 7 tanár: Faragó Orsolya, Farkasné Hauber Anna, Kökény Ildikó, Lázár András, Rómáné Sass Klára, Szabóné Gábor Anikó, Tugyiné Czinkotai Krisztina
A közvetlen célcsoportba úgy választottuk a résztvevőket, hogy négy kompetencia-területen tevékenykedhessünk. Ezek a következők: szövegértés-szövegalkotás, matematika, idegen nyelv, IKT.

Közvetett célcsoport: A 2006/2007-es tanévben a 7.C osztály 30 tanulója, a 9.A osztály média csoportjának 17 tanulója, a 9.B osztály 30 tanulója, a 9. C osztály természettudományos csoportjának 13 tanulója és a 10.B osztály 28 tanulója. A 10. B osztály tanulói azért kerülhettek a célcsoportba, mert nyelvi előkészítő osztályként az idegen nyelv és az informatika kivételével a 9. évfolyam tananyagát tanulják.
A csoportok összetétele heterogén, nagyon különböző szociális háttérrel, motiváltsággal érkeznek ide a tanulók főként a dél-pesti kerületekből és az agglomerációból.

 
Akadálymentesítés be

Deak labor kiserletek

erasmus+

ftp

Út a tudományhoz

ProgeCad - Az AutoCAD R alternatívája

ITEC

AIESEC

Ökoiskola

Periódusos rendszer

100 éves a gimnázium