2019/2020-as tanév

A tanév rendje

Online beiratkozás
2020.06.05.

Az online beiratkozás 2020. június 15. és június 22. között a KRÉTA webes felületén keresztül lehetséges. (A mobil applikáció a beiratkozásra nem használható!) Részletek...(.pdf)

Segédlet a KRÉTA BKI funkció használatához (.pdf)


Víz, víz, Tisz(t)a víz című természettudományos programsorozat
2020.06.10.

A hagyományokhoz hűen érdeklődő diákjaink már szeptember óta azzal töltötték péntek délutánjaikat, hogy megismerjék a víz fizikai, kémiai tulajdonságait, életünkben betöltött szerepét. Bővebben...


A digitális oktatásba be nem kapcsolódott és egyéni tanrend szerint tanulók év végi értékeléséről
2020.05.20.

Igazgatói utasítás a digitális oktatásba önhibájából be nem kapcsolódott tanulók év végi értékeléséről és a digitális oktatás során nem értékelhető vagy elégtelen teljesítményt nyújtó tanulók év végi értékeléséről. letöltés(.pdf)
Igazgatói utasítás az egyéni tanrend szerint tanulók év végi osztályozó vizsgáinak rendjéről. letöltés(.pdf)


Kedves Felvételizők! Tisztelt Szülők!
2020.04.23.

Az egyeztetett felvételi jegyzék alapján intézményünkbe felvett tanulók listája:
letöltés(.pdf)

(A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete 40. § (1) alapján a nyilvánosságra hozott jegyzékben a jelentkező az oktatási azonosító számával szerepel.)

Gratulálunk a gimnáziumunkba bejutott tanulóknak!

A 2020/2021-es tanévben induló osztályok csoportbeosztása a 01 és 03 kód esetén az angol nyelvi szintfelmérő alapján történik. A 02 és 04 (német) csoportok is megírják a szintfelmérőt, a csoport nyelvi szintjének meghatározása céljából. A szintfelmérő időpontja és a további teendők meghatározása a járványügyi intézkedések függvényében kerül majd kijelölésre.


Adatkezelési útmutató a tantermen kívüli oktatáshoz
2020.04.15.

Útmutató a tantermen kívüli, digitális munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezeléshez: Adatkezelés (.pdf), Útmutató (.pdf)


Ideiglenes felvételi rangsor 2020
2020.03.13.

A 2020/21-es tanévre 825 tanuló 1089 tagozat jelöléssel adta be jelentkezését a Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumba. A felvételi eljárás a szóbeli vizsgákkal lezárult. A diákok felvételi rangsora a hozott osztályzatokból, a központi írásbeli vizsga, valamint a szóbeli meghallgatás eredményei alapján készült el.

 

  • A felvételiző tanulók részletes eredményei az alábbi tagozatkódokra kattintva megtekinthetők (a 02-es tagozaton az összpontszám meghatározásánál a matematika írásbeli kétszeres szorzóval szerepelt) Csak azon tanulók szerepelnek akik részt vettek a szóbeli vizsgán.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a végleges felvételi döntés határideje 2020. április 24. Eddig az időpontig az ideiglenes felvételi jegyzék – az esetleges visszalépések függvényében – módosulhat


Szóbeli felvételi tájékoztató
2020.03.03.

Tisztelt Jelentkezők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a szóbeli vizsgára azokat a jelentkezőket hívjuk be, akik a hozott pontokból és az írásbeli eredményekből elérték a következő pontszámot:

0001 tagozat: 90 pont
0002 tagozat: 99 pont
0003 tagozat: 93 pont
0004 tagozat: 93 pont

Kérjük, hogy a szóbeli vizsgára hozzák magukkal a magyar és matematika füzetet, az ellenőrző könyvet (digitális napló esetén a félévi értesítőt) és egy felbélyegzett, címzés nélküli borítékot! A német nemzetiségi csoportba jelentkező tanulók német írásbeli tesztet töltenek ki a szóbeli beszélgetés után. Ennek időtartama kb. 35 perc.

A szóbeli meghallgatások időpontjai: letöltés(.pdf)
A szóbeli meghallgatások időpontjai oktatási azonosító szerint rendezve: letöltés(.pdf)

02 tagozatra jelentkezők összpontszámának számításánál a matematika írásbeli eredménye kétszeres szorzóval szerepelt. (magyar + 2*matematika)*100/150
Kódok: 01-es tagozat esetén I-irodalom, M-média, T-történelem , 02-es tagozat esetén F-fizika, K-kémia, B-biológia
Előzetes választás hiányában a kérdezett tantárgy meghatározása a jelentkezések arányában történt.

Felvételi pontok számítása:
1. Általános iskolai 7. évfolyam évvégi, 8. évfolyam félévi átlag: átlag * 10 pont (max 50 pont) (készségtantárgyak nélkül)
2. Írásbeli magyar: max 50 pont
3. Írásbeli matematika: max 50 pont. Írásbeli felvételi dolgozatok: max 100 pont (02 tagozatkód esetében matematika szerint súlyozva)
4. Szóbeli: max 50 pont.
Összesen: 200 pont


Nyílt levél a NAT bevezetése ellen
2020.02.19.

Tiltakozás a 2020. január 31-én megjelent Nemzeti alaptanterv bevezetése ellen:...Letöltés (.pdf)


Víz, víz, Tisz(t)a víz című természettudományos programsorozat
2020.02.10.

A hagyományokhoz hűen érdeklődő diákjaink már szeptember óta azzal töltötték péntek délutánjaikat, hogy megismerjék a víz fizikai, kémiai tulajdonságait, életünkben betöltött szerepét. Bővebben...


Központi írásbeli vizsga tájékoztató
2020.01.08.

A középfokú beiskolázás központi írásbeli vizsgáival kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk:

Az írásbeli vizsgák kezdésének időpontja egységesen 2020. január 18-án (szombat) 10 óra.

A vizsga 2x45 percet vesz igénybe (kivéve a mentességeket). Megjelenés 20 perccel a vizsga megkezdése előtt. A két feladatlap kitöltése között 15 perc szünet van. Először a magyar nyelvi, majd a matematikai feladatlapot oldják meg a tanulók. A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható. Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

A kijavított dolgozatok megtekintésének időpontja: 2020. január 28-án, 8:00 - 16:00 óra. A központi írásbeli vizsga kijavított dolgozatairól a vizsgázó és szülője elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet. Amennyiben a kijavított dolgozatokat le szeretné fénymásoltatni, kérjük ezt az írásbeli napján 11:30 és 13:00 között az iskola aulájában, a fénymásolási díj (500 Ft) befizetésével egyidejűleg kérelmezze.

A vizsgázó és szülője a javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig - tizenhat óráig - írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel. A felvételi vizsga eredményéről az értékelő lapokat 2020. február 5-én és 6-án 8:00-16:30-ig az iskola titkárságán vehetik át a tanulók illetve a szülők.

A központi írásbeli vizsgára jelentkező tanulók beosztása: Letöltés (.pdf )

Tisztelt Szülők, Kísérők!

Kérjük, hogy a felvételi vizsgára a tanuló hozza magával a diákigazolványát vagy a személyi igazolványát.
Kérjük, hogy a gimnázium bejáratáig kísérjék a 8. osztályos tanulókat. Az épületbe 11:30 óráig kizárólag a felvételiző tanulók léphetnek be. Megértésüket köszönjük.
Az E1, E2, E3 termek az Erkel Ferenc Általános Iskolában, 1192 Hungária út 11. szám alatt találhatók.


II. Rákóczi Ferenc emlékév 2019. Honvédelmi pályázat.
2020.01.07.

II. Rákóczi Ferenc emlékév 2019  "Harcoltam én a hazáért, a haza szabadságáért!"
Gimnáziumunk, a Honvédelmi Sportszövetség által meghirdetett pályázatokon, ebben az évben másodjára is nyert. A nyertes pályázatnak köszönhetően, iskolánk csatlakozott a II. Rákóczi Ferenc emlékévhez. A támogatással elnyert összeg 1.700.000 Ft volt, a pályázat segítségével november 28-30-a között tematikus napokat szervezett az iskola diákjainak. Beszámoló...


Tájékoztató az érettségiről és a felsőfokú továbbtanulásról
2019.12.12.

"Tájékoztató az érettségiről és a felsőfokú továbbtanulásról" előadás anyaga letölthető: .pdf


Felvételi tájékoztató
2019.10.18.

Felvételi tájékoztató 2019/20 (.pdf)


Deák napok
2019.10.17.

A Kispesti Deák Ferenc Gimnázium névadója tiszteletére minden évben megrendezi hagyományőrző iskolai programját a Deák napokat, amire idén a 100 éves évforduló kapcsaán október 18. és 25. között kerül sor. A programsorozat számtalan érdekességet kínál az iskola tanulói számára. Részletek a programokból: diákigazgató beiktatása, Deák-torta készítése, Irodalmi teaház, Előadások nem középiskolás fokon, fordított nap, csibeavatás. Bővebben...


2019-ben 100 éves a Kispesti Deák Ferenc Gimnázium


Felvételi előkészítő nyolcadikosoknak
2019.09.24.

Magyar nyelvből, matematikából és angol nyelvből felvételi előkészítőt tartunk. Jelentkezési határidő: 2019. október 20., péntek
Bővebben...
Jelentkezési lap

Felvételi tájékoztató 2019/20


Tisztelt Szülők!
2019.09.07.

2019. szeptember 9-én 17:30 órás kezdettel szülői értekezleteket tartunk. A kezdő osztályok 9.A, 9NY/B és 9NY/C értekezletei 17:00 órakor kezdődnek.


Akadálymentesítés be

Deak labor kiserletek

erasmus+

ftp

Út a tudományhoz

ProgeCad - Az AutoCAD R alternatívája

ITEC

AIESEC

Ökoiskola

Periódusos rendszer

100 éves a gimnázium